Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws

Kosten basispakket stijgen in 2024 tot ruim 58 miljard

De kosten van het basispakket van de zorgverzekering stijgen dit jaar met 7,4% stijgen tot € 58,7 miljard. De langdurige zorgkosten stijgen met 9,0% naar € 36,4 miljard. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de hoge inflatie en de daarmee samenhangende prijs- en loonstijgingen. Dat schrijft Zorginstituut Nederland.

Politiek & overheid 17-07-2024

Zorginstituut: afslankmedicijn niet vergoeden uit basispakket

Hoewel semaglutide (Wegovy) bewezen effectief is om lichaamsgewicht te verlagen, zijn er grote onduidelijkheden over de gezondheidseffecten voor patiënten. Ook zijn er risico’s voor het zorgbudget. Zorginstituut Nederland adviseert de minister van VWS daarom het middel niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 16-07-2024

Zorginstituut adviseert vergoeding dostarlimab

Dostarlimab (Jemperli) vergroot in combinatie met chemotherapie de overlevingskans van vrouwen met gevorderde of terugkerende baarmoederkanker en kan daarom vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat adviseert Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 12-07-2024

Ruim helft van overnames in zorg door private equity-partijen

Bij overnames of fusies in de zorg is steeds vaker een private equity-partij betrokken: in de periode juli 2022-december 2023 bij 60% van de concentraties. Dat is een stijging van 10% vergeleken met de vorige periode, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Algemeen, Politiek & overheid PW26 - 20-06-2024

Minister lanceert plan voor verbetering preferentiebeleid

Bij een dreigend tekort van een geneesmiddel het preferentiebeleid sneller aanpassen, zorgverzekeraars een langere aanwijsperiode laten hanteren en bepaalde groepen medicijnen uitsluiten van preferentie. Deze drie maatregelen kunnen het preferentiebeleid verbeteren, schrijft demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg aan de Tweede Kamer.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW25 - 12-06-2024

ZiN: vergoeding codeïne alleen voor ernstige en langdurige diarree

Voor patiënten met langdurige en ernstige diarree is codeïne passende en noodzakelijk te verzekeren zorg. Het geneesmiddel mag voor deze patiënten worden vergoed, maar codeïne hoort niet langer in het basispakket voor hoest, pijn of kortdurende diarree. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland aan minister Pia Dijkstra van Medische Zorg.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 22-05-2024

IGJ: initiatief Even tot hier in strijd met de wet

Een sympathiek initiatief, maar ook zorgelijk en risicovol, luidt de reactie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de oproep van tv-programma Even tot hier om inhalatoren in te leveren voor hergebruik. Er is namelijk geen zicht op de kwaliteit en veiligheid van de aangeboden medicijnen.

Politiek & overheid PW16 - 10-04-2024

Visie voor toekomst eerste lijn in 2030 definitief vastgesteld

Partijen van de eerstelijnszorg zijn samen verantwoordelijk voor de continuïteit en toegankelijkheid van zorg. Ook werken ze met elkaar aan het vernieuwen en versterken van de eerste lijn. Dat is het doel van de Visie eerstelijnszorg 2030, die VWS-minister Conny Helder gisteren heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Algemeen, Politiek & overheid PW6 - 31-01-2024

Uitbreiding voorwaarden voor vergoeding risdiplam

Risdiplam (Evrysdi), voor kinderen en jongvolwassenen met de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA), kan ook voor kinderen tussen 0 en 2 maanden worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW4 - 17-01-2024

Waarschuwing gemeenten: uitvoering IZA dreigt vast te lopen

Het Rijk zorgt niet voor de juiste financiële randvoorwaarden voor het Integraal Zorgakkoord (IZA), waardoor de uitvoering onder druk komt te staan. Ook moeten de gemeenten de gelden mee kunnen nemen naar 2024. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die de minister van Financiën oproept “de starheid te laten varen”.

Politiek & overheid 13-12-2023

IGJ: levering op artsenverklaring niet altijd volgens de regels

Bij de levering van geneesmiddelen op artsenverklaring worden niet alle zorgvuldigheidseisen even goed gevolgd. Verklaringen worden niet altijd volledig ingevuld en de vermelde indicatie is soms anders dan die waarvoor de inspectie toestemming heeft gegeven. Dit constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die vanaf nu wel toestaat dat apotheekhoudenden een kleine voorraad aanhouden.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid, Praktijkvoering PW37 - 05-09-2023

ZIN: Sibnayal niet opnemen in het GVS

Het combinatiepreparaat kaliumcitraat en kaliumwaterstofcarbonaat (Sibnayal) voor de behandeling van distale renale tubulaire acidose (dRTA), hoeft niet te worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit adviseert Zorginstituut Nederland (ZIN) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 25-07-2023

‘Standaardisatie nodig in strijd tegen antibioticaresistentie’

Wereldwijd moet er een standaardisatie komen voor het uiterlijk van antibiotica en moeten gebruikers betere informatie krijgen. Daardoor kan verkeerd gebruik worden teruggedrongen en antibioticaresistentie worden tegengegaan, menen onderzoekers van het Radboudumc.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 24-07-2023

Europese autoriteiten in actie om schaarste antibiotica te voorkomen

Om te voorkomen dat er deze herfst en winter tekorten ontstaan aan essentiële antibiotica tegen luchtweginfecties moeten fabrikanten nu al worden aangespoord de productie op te voeren. Ook moeten vraag en aanbod gemonitord worden en moet hamsteren worden afgeraden, omdat daardoor tekorten kunnen ontstaan of verergeren. Die aanbevelingen doen de Europese Commissie, de Heads of Medicine Authorities (HMA) en het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 19-07-2023

Kuipers zoekt steun in Europa voor heruitgifte geneesmiddelen

Minister Ernst Kuipers van VWS wil in Europa het gesprek aangaan over de huidige Europese wetgeving die alle vormen van heruitgifte van geneesmiddelen tegenhoudt. De minister vraagt zich in een brief aan de Europese Commissie af of de beperkingen nog wel van deze tijd zijn, gezien uitdagingen als geneesmiddeltekorten en hoge zorguitgaven.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 18-07-2023 1 reactie

Boots-apothekers richten eigen vakbond op

Apothekers in loondienst van apotheekketen Boots hebben zich verenigd in een nieuwe vakbond omdat hun belangen als werknemers niet goed meer worden vertegenwoordigd. Ook maken ze zich zorgen over hun salaris en de hoge werkdruk. “We moeten met een forse onderbezetting van apothekers en apothekersassistenten een apotheek runnen.”

Algemeen, Politiek & overheid PW22 - 30-05-2023

Vericiguat vergoed voor patiënt met ernstig hartfalen

Vericiguat (Verquvo), voor gebruik bij bepaalde patiënten met een ernstige vorm van hartfalen, kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 22-05-2023

Gevangenisstraf voor illegale handel in geneesmiddelen

De rechtbank Amsterdam heeft de eigenaar van een Amsterdamse apotheek veroordeeld tot achttien maanden celstraf voor illegale handel in medicijnen, het witwassen van ruim € 4,5 miljoen en valsheid in geschrift. Een tweede verdachte krijgt 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Algemeen, Politiek & overheid PW20en21 - 11-05-2023 1 reactie

Zorginstituut adviseert lanadelumab op te nemen in GVS

Lanadelumab (Takhzyro) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert Zorginstituut Nederland minister Kuipers van VWS. Het middel is geregistreerd voor de routinematige preventie van terugkerende aanvallen van erfelijk angio-oedeem (HAE) bij patiënten van 12 jaar en ouder.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 02-05-2023

NZa onderzoekt zorgaanbieders die eigen bijdrage vragen

Uit meerdere meldingen blijkt dat zorgaanbieders bij hun patiënten een al dan niet vrijwillige bijdrage per behandeling in rekening brengen. Ze doen dit omdat ze de tarieven die ze ontvangen van zorgverzekeraars niet hoog genoeg vinden. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de meldingen onderzoekt.

Algemeen, Politiek & overheid, Zorgverzekeraars PW17 - 17-04-2023

Document acties

Back to top