Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CHMP akkoord met zes geneesmiddelen

PW01/02 - 10-01-2019
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over nieuwe handelsvergunningen voor zes geneesmiddelen. Twee wees­geneesmiddelen kregen een positief advies: ropeginterferon alfa 2b (Besremi) voor de behandeling van polycythemia vera zonder symptomatische splenomegalie en treosulfan (Trecondi) bij conditionering voor allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.
CHMP akkoord met zes geneesmiddelen

Ook lusutrombopag (Lusutrombopag Shionogi) werd positief beoordeeld als therapie voor ernstige trombocytopenie bij volwassenen met chronische leverziekte die invasieve ingrepen ondergaan.

Naldemedine (Rizmoic) is bestemd voor de behandeling van opioïdgeïnduceerde constipatie. De biosimilar bevacizumab (Zirabev) is bedoeld voor de behandeling van colon- of rectumcarcinoom, borstkanker, niet-kleincellig longcarcinoom, niercelkanker en cervixcarcinoom. Het generieke geneesmiddel miglustat (Miglustat Dipharma) is goedgekeurd als therapie voor volwassen patiënten met een lichte tot matige vorm van de ziekte van Gaucher type 1. 

Document acties

Back to top