Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: gebruik eHealth in de zorg moet omhoog

PW10 - 22-02-2019
eHealth kan een belangrijke bijdrage leveren aan de inzet van de juiste zorg op de juiste plek, maar opschaling door zorgaanbieders gaat moeizaam. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die het gebruik van eHealth met nieuwe maatregelen wil stimuleren.
NZa: gebruik eHealth in de zorg moet omhoog

Opschaling van eHealth is een weerbarstig proces voor zorgverleners en zorgverzekeraars. Veel goede initiatieven blijven alleen lokaal succesvol en komen daardoor niet breed beschikbaar, schrijft de NZa in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zorgverleners ervaren dat zorgverzekeraars ieder hun eigen afweging maken bij het inkopen van eHealth. Dat past weliswaar bij hun positie, maar als een techniek zich heeft bewezen, is een bredere toepassing in het belang van de patiënt.

De NZa wil daarom stimuleren dat er meer aandacht komt voor eHealth en innovatie in de contractering, waarbij zorgverzekeraars samen optrekken. Ook gaat de zorgautoriteit in reguliere gesprekken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders gericht vragen hoe zij innovatieve zorg bevorderen bij de zorginkoop.

Kennisbank

Ook gaan VWS en de NZa samen met partijen in de zorg een kennisbank opstellen voor innovatieve contracten die de implementatie van eHealth stimuleren. Verzekeraars en aanbieders kunnen bijvoorbeeld een vast bedrag afspreken voor alle longzorg die een COPD-patiënt nodig heeft. Door deze gebundelde betaling ontstaat meer stimulans om het zorgproces anders in te richten. In de huidige bekostiging is het soms niet lonend bestaande zorg te vervangen voor zorg en eHealth, aldus de NZa.

Voor patiënten met COPD kan eHealth helpen de zorg minder belastend te maken, bijvoorbeeld door thuis monitoren en digitaal overleg met hun behandelaar.

Huidaandoeningen

Verder gaan de NZa en VWS stimuleren dat huisartsen digitale foto’s van huidaandoeningen voorleggen aan de dermatoloog. Patiënten hoeven dan niet meer speciaal naar het ziekenhuis voor een consult bij de dermatoloog.

Door het tarief vrij te geven voor het beoordelen van foto’s door een dermatoloog, maakt het in de bekostiging niet meer uit of de patiënt zich bij de huisarts of direct in het ziekenhuis meldt.

 

Document acties

gearchiveerd onder: NZa, eHealth, Nederlandse Zorgautoriteit
Back to top