Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuw centrum voor betrouwbare informatie over cannabis

PW21 - 19-05-2021
Patiënten, voorschrijvers en apothekers voorzien van betrouwbare en toegankelijke informatie over medicinale cannabis. Met dat doel is het Instituut Medicinale Cannabis Nederland (IMC) opgericht, dat ook een platform biedt voor wetenschappers. “Veel patiënten kennen de weg niet naar de apotheek.”
Nieuw centrum voor betrouwbare  informatie over cannabis

Medicinale cannabis is sinds 2003 verkrijgbaar op recept en via de apotheek beschikbaar voor patiënten, maar bij het zoeken naar informatie over het gebruik gaat het nog vaak mis. “Op forums op internet staan veel onwaarheden. Medicinale cannabis van de apotheek zou verslavend zijn en duurder dan de producten in de coffeeshop”, vertelt apotheker Heleen Kuijper, bestuurslid van het IMC en eigenaar van Clinical Cannabis Care, een in medicinale cannabis(olie) gespecialiseerde bereidingsapotheek.

Maar ook artsen weten vaak nog weinig van medicinale cannabis en verwijzen hun patiënten soms actief naar een coffeeshop, benadrukt Kuijper. “Ze sturen hun patiënten indirect het illegale circuit in, terwijl apotheken een product van farmaceutische kwaliteit kunnen leveren.”

Met goede voorlichting wil het nieuwe kennisinstituut, een stichting zonder winstoogmerk, bevorderen dat patiënten een goede behandeling krijgen, onder medische begeleiding van arts en apotheker. Naast een aantal bedrijven uit de keten van medicinale cannabis, waaronder de Transvaal Apotheek, Clinical Cannabis Care en Bedrocan, hebben zich ook diverse onderzoekers aangesloten, evenals artsen zoals een psychiater, neurowetenschapper en anesthesioloog. Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Farmacologie aan de Universiteit van Wageningen is voorzitter van het IMC.

Apotheekzorg

Naast artsen en patiënten beschikken ook apothekers niet altijd over de juiste informatie rond medicinale cannabis, vertelt Kuijper, die ook als bereidend apotheker regelmatig vragen krijgt van apothekers. “Apothekers kunnen voortaan terecht bij het IMC voor vragen, die zal ik of Paul Lebbink van de Transvaal Apotheek vervolgens beantwoorden.”

Kuijper hoopt dat meer apothekers hun rol zullen pakken bij het begeleiden van patiënten die medicinale cannabis willen gebruiken, want deze zorg hoort volgens haar in de apotheek. “Een apotheker let op de juiste dosis, bewaakt op interacties en monitort eventuele bijwerkingen. Dat kan een medewerker van de coffeeshop allemaal niet.”

Bewijslast

Verder biedt het IMC – zie website imc-Nederland.nl –  een platform om onderzoek bij elkaar te brengen en te coördineren. Dat is nodig, volgens de initiatiefnemers, om te voorkomen dat elke onderzoeksgroep het wiel opnieuw moet uitvinden. “Medicinale cannabis valt onder de opiumwet, dus onderzoekers hebben te maken met veel regelgeving. Het is efficiënter als er één bron is met informatie.” Het IMC heeft overigens niet de ambitie volledig te zijn, en verwijst naar andere betrouwbare websites, zoals die van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) van de overheid.

Met het stroomlijnen van de onderzoeken hoopt het IMC een bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van voldoende bewijs voor de effectiviteit van cannabis. Met uiteindelijk als doel, aldus Kuijper, dat patiënten hun medische behandeling ook vergoed krijgen. “Daarvoor moet de bewijslast eerst sterk genoeg zijn."

Document acties

Back to top