Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Checklist verbetert antibioticagebruik

Gebruik afvinklijst in ziekenhuizen is kosteneffectief

PW03 - 18-01-2018
Het gebruik van een antibioticachecklist verbetert het antibioticagebruik in ziekenhuizen aanzienlijk. De antibioticarichtlijnen worden beter gevolgd, vaker wordt pathogeengericht behandeld en er wordt eerder geswitcht van intraveneuze naar orale therapie.
Checklist verbetert antibioticagebruik

Dit concludeert Frederike van Daalen op basis van promotieonderzoek in negen ziekenhuizen in Nederland en één op Aruba. De checklist is volgens haar kosteneffectief en makkelijk bruikbaar in verschillende omgevingen. Gebruik van de lijst leidde overigens niet tot een verkorte opnameduur, omdat artsen tijdens het onderzoek soms wel vinkjes zetten, maar daaraan geen daadwerkelijke actie verbonden.

Om een optimaal effect te bereiken moet de introductie van de checklist daarom samengaan met een gedetailleerd implementatieplan, benadrukt Van Daalen. “Een inventarisatie van barrières, zowel voorafgaand aan de introductie als tijdens gebruik van de checklist, is noodzakelijk.” De checklist is bedoeld als hulpmiddel voor de arts om hem te herinneren aan de belangrijkste stappen in een antibiotische behandeling.

“Door artsen die direct verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg een rol te geven in de zogenoemde antibiotic stewardship programs (ASP’s) worden deze mogelijk nog effectiever”, vindt Van Daalen.

De ASP’s worden wereldwijd geïntroduceerd in ziekenhuizen om antibioticagebruik te verbeteren en ongewenste neveneffecten van de behandeling, zoals resistentieontwikkeling, te voorkomen, de uitkomst van de infectie te verbeteren en de kosten zoveel mogelijk te beheersen.

Document acties

Back to top