Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Groen licht voor pegvaliase

PW12 - 20-03-2019
Pegvaliase (Palynziq) kreeg een positief advies voor een nieuwe handelsvergunning van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).
Groen licht voor pegvaliase

Het middel is bestemd als behandeling voor patiënten van 16 jaar en ouder met fenylketonurie, een zeldzame erfelijke metabole ziekte. Patiënten met deze ziekte missen het enzym dat fenylalanine afbreekt. Stapeling van dit aminozuur veroorzaakt potentieel ernstige effecten op de hersenen en het zenuwstelsel. Pegvaliase is bedoeld voor patiënten met overmatige hoeveelheden fenylalanine in het bloed (> 600 µmol/L) ondanks voorafgaande therapie.

Document acties

gearchiveerd onder: Pegvaliase
Back to top