Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Tsunami

Alexanderpraat

Binnenkort in uw theater: KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bij Reporter Radio over bereidingen. Secretaris Sijtze Blaauw in Spuiten en Slikken over verslaving aan oxycodon. Dr. Ka-Chun Cheung van ons geneesmiddel-expertisecentrum bij Alberto Stegeman in Undercover in Nederland over verslavende middelen in het illegale circuit. En tot slot KNMP-directeur Léon Tinke in Haagse Lobby van WNL over geneesmiddelprijzen.

PW37 - 15-09-2017 | door Mariël Croon

Een stem via het jong CBG

Eigen onderwerpen inbrengen en meepraten over lopende dossiers

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft sinds anderhalf jaar een frisse tak: het jong CBG.

PW37 - 15-09-2017 | door Maarke Roelofs

Ketenintegriteit

Zaterdag tijdens openingstijd kwam een vader met een recept van de huisartsenpost voor zijn dochtertje van 5 jaar: fluconazol suspensie, 3x daags 8 ml.

PW37 - 15-09-2017 | door Wilma Göttgens, apotheker en onderzoeker

Eerste lijn onder druk door toename kwetsbare ouderen

Te weinig tijd voor afgestemde zorg

De zorg in de eerste lijn staat onder druk door de toename van kwetsbare ouderen die thuis blijven wonen. Zorgverleners willen de onderlinge samenwerking verbeteren en vragen de politiek om meer tijd en aandacht voor de patiënt. Deze oproep doen organisaties in de eerste lijn, waaronder de KNMP, tijdens het EerstelijnsCafé op 7 september in Den Haag.

PW37 - 15-09-2017 | door KNMP

'Wees alert op de competenties communicatie en samenwerking'

Nieuwe herregistratie-eisen openbaar apothekers in de praktijk

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe herregistratie-eisen voor openbaar apothekers. We zijn nu tweeënhalf jaar verder, een mooi moment voor reflectie. Dat vindt ook Don Sun, apotheker van apotheek Westzijderveld: “Op de competenties communicatie en samenwerking lig ik nog flink achter.”

PW37 - 15-09-2017 | door Paul Poley

FIP-prijs voor KNMP-campagne

Apotheekzorg maatgevend voor niveau gezondheidszorg

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent nam de Pharmacy Practice Improvement Award in ontvangst voor de campagne ‘De eerste keer’. Hij deed dit tijdens de openingsceremonie van het 77ste congres van de FIP, de internationale apothekersorganisatie, op 10 september in Seoul.

PW37 - 15-09-2017 | door KNMP

Iets meer gebruikers van cholesterolverlagers

Naoorlogse geboortegolf van invloed op interpretatie cijfers

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2016 aan iets meer mensen een cholesterolverlager dan in het jaar daarvoor. Op een totaal van ongeveer twee miljoen mensen bedroeg de stijging ongeveer 15.000, wat neerkomt op 0,8%. De toename van het aantal gebruikers lijkt zich vooral voor te doen in de leeftijdscategorie van 70 tot en met 74 jaar, maar dat is een onjuiste interpretatie.

PW37 - 15-09-2017 | door SFK

Migraine

Voor de rechtbank in Zutphen stond onlangs R.B. uit Ruurlo terecht voor mishandeling, bedreiging, belediging en vernieling. Hij zou volgens een bericht in De Stentor de apotheker in zijn woonplaats hebben mishandeld omdat hij zijn pillen niet kreeg, hebben geschreeuwd, een bureau hebben opgetild en een deuk in een kast hebben geslagen.

PW37 - 15-09-2017 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2017 PW37

Welke uitspraak over Invokana is juist?

PW37 - 13-09-2017 | door Marloes Dankers, IVM

KNMP lanceert twintig nieuwe iconen voor laaggeletterden

Stichting UI Online plaatst nieuwe KNMP-iconen op Voorlichtingsinstructies

De KNMP lanceert op 8 september, de dag van de Alfabetisering, twintig nieuwe medicijniconen voor laaggeletterden. Nadat de eerste twintig iconen in 2015 zijn ontwikkeld, kwamen er vanaf september 2016 veertig nieuwe iconen bij, gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Op verzoek van Stichting Uitgifte Informatie Online (UI-Online) ontwikkelde de KNMP in de zomer van 2017 nog twintig nieuwe iconen die werden getest door laaggeletterden.

PW36 - 08-09-2017 | door KNMP

Bijgespijkerd in tehuisfarmacie

Masterclass farmaceutische zorg aan instellingen werpt vruchten af

Met een aanbesteding voor de deur, had apotheker Christel Duerinck veel aan de kennis die ze opdeed tijdens een Masterclass Instellingsfarmacie.

PW36 - 08-09-2017 | door Annemiek Veelenturf

40% van voorschriften MDL-artsen is een laxans

Dure geneesmiddelen bepalen meer dan 70% van kosten aan ‘MDL’-medicijnen

Maag-darm-leverartsen behandelen aandoeningen van het maagdarmkanaal en van organen die functioneel daarop aansluiten, zoals lever, galwegen en alvleesklier. Bijna 40% van al hun recepten die door openbare apotheken worden afgehandeld, is een voorschrift voor een laxeermiddel.

PW36 - 08-09-2017 | door SFK

Verduistering

Afgelopen week was in Amerika een zonsverduistering zichtbaar, die miljoenen mensen op de been bracht.

PW36 - 08-09-2017 | door Chiara van Rodijnen, apotheker

Gedoneerde centjes

Vlaggen van KWF wapperen in de wind en collectanten gaan langs de deuren. Zoals ieder jaar in de eerste week van september, zetten zich ook nu weer vele vrijwilligers in om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En dat het goed gaat met het kankeronderzoek leest u regelmatig in dit vakblad. Hoe de komst van de immuuntherapie bijvoorbeeld het vooruitzicht voor patiënten met melanoom en longkanker aanzienlijk heeft verbeterd.

PW36 - 08-09-2017 | door Cindy Reinders

Mentornetwerk AGM van start

Hoe studenten en jonge apothekers in contact komen met ervaren beroepsgenoten

Met ruim dertig apothekers is het mentornetwerk van de sectie AGM sinds september 2017 online. Studenten en jonge apothekers die nadenken over welke richting ze kiezen, kunnen bij meer ervaren beroepsgenoten terecht voor inspiratie, advies of een stage. Via de website van de KNMP kunnen zij snel contact leggen.

PW36 - 08-09-2017 | door Dennis Mulkens

Ministeries zoeken uitweg voor geneesmiddelgebruikende automobilisten

Aangescherpte drugswet verkeersdeelname

De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zoeken een oplossing voor de gebruikers van medicinale opiaten, cannabis en amfetaminen die gedupeerd worden door de aangescherpte Wegenverkeerswet. Dat heeft het ministerie van IenM toegezegd aan de directie van de KNMP, die de kwestie heeft aangekaart.

PW36 - 08-09-2017 | door KNMP

Chihuahua

Alexanderpraat

Kunnen apothekers een tegenwicht bieden aan de hoge geneesmiddelprijzen door meer zelf te gaan bereiden? Kamerleden hebben ons al veelvuldig met deze vraag benaderd. Bereiden is hot. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘gekaapte’ medicijnen, zoals Camcolit, Norgalax en Slow K. Dat zijn geneesmiddelen die worden overgenomen en dan verveelvoudigd in prijs.

PW36 - 08-09-2017 | door Mariël Croon

Herexamen 2017 PW 36

Welke uitspraak over vloeibare gootsteenontstoppers is juist?

PW36 - 06-09-2017 | door Laura Hondebrink en Anja Wijnands, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Medicijnresten: eindelijk schot in hoofdpijndossier

Scala aan maatregelen verwacht

Eén bijwerking vind je nooit op bijsluiters van geneesmiddelen: ‘Dit middel kan schade toebrengen aan het milieu.’ Van alle resten aan pillen en poeders die we jaarlijks uitplassen, komt volgens het RIVM 140 ton in het oppervlaktewater terecht. Na jaren praten lijkt er nu zicht op een effectieve aanpak.

PW35 - 01-09-2017 | door Hans Oerlemans

KNMP-bestuur besluit tot royement C.R. Mulder

Het KNMP-bestuur heeft besloten het lidmaatschap van de heer C.R. Mulder met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reden voor het royement is een rechterlijke uitspraak, op basis waarvan de inschrijving van C.R. Mulder in het BIG-register van apothekers per 6 juli 2017 is doorgehaald. De maatregel van doorhaling is opgelegd vanwege financieel onjuist handelen.

PW35 - 01-09-2017 | door KNMP

Document acties

Back to top