Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Omeprazol en pantoprazol tellen meeste gebruikers

Aantal gebruikers amoxicilline in 2020 een kwart lager dan in 2019

Openbare apotheken leverden in 2020 aan 1,34 miljoen mensen minstens één keer maagbeschermer omeprazol, net zoveel als in 2019. Het aantal gebruikers van panto­prazol steeg met 4,2% tot 1,24 miljoen. Hiermee gaan twee maagmiddelen aan kop in de top 10 gebruikers. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW16 - 23-04-2021 | door SFK

Vaccineren, zelftesten en … geneesmiddelentekorten

Kwartaal in beeld: de eerste drie maanden van 2021

2021 start met veel nieuws. Apothekers en apotheken komen in beeld door hun bijdragen bij het vaccineren, de introductie van de zelftest en onvermijdelijk ... ook door de geneesmiddelentekorten. Het jaaroverzicht van KNMP Farmanco geeft andermaal aan hoe ernstig de situatie is.

PW16 - 23-04-2021 | door KNMP

Rechter: VGZ moet preferentiebeleid colecalciferol onmiddellijk stoppen

Zorgverzekeraar VGZ moet het preferentiebeleid voor colecalciferol (vitamine D) met onmiddellijke ingang buiten werking stellen. Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 13 april.

PW16 - 23-04-2021 | door KNMP

CBG-advieslijst onderdeel traject Verantwoord Wisselen

De advieslijst van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘Wisselen ongewenst’ wordt meegenomen in het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’. Daarin maken zorgpartijen, waaronder de KNMP, en het ministerie van VWS afspraken over het veilig en verantwoord wisselen van geneesmiddelen.

PW16 - 23-04-2021 | door KNMP

Wisselen ongewenst

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen in het belang van de patiënt niet wenselijk is. Er kwam direct en van vele kanten kritiek op de lijst, wat er niet op had mogen staan, wat juist gemist werd, dat dit het einde van preferentiebeleid inluidt, etcetera.

PW16 - 23-04-2021 | door Peter Wognum, bestuurder KNMP

In één klap een expert

Emilie Gieling adviseert het RIVM over COVID-19-medicatie.

Het was nog een geheel nieuw vakgebied toen ziekenhuisapotheker Emilie Gieling door het RIVM werd gevraagd te adviseren over geneesmiddelen tegen COVID-19. Sindsdien volgt ze elke dag de laatste ontwikkelingen. “Oordelen op basis van één studie is best spannend.”

PW16 - 23-04-2021 | door Edwin Bos

Nieuwe anticonceptiepillen bevatten estetrol

De nieuwe hormonale anticonceptiva Drovelis en Lydisilka hebben van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) een positief advies gekregen voor een handelsvergunning.

PW16 - 23-04-2021 | door PW

Te paard

Waarom kiezen we er voor de tweede keer voor het vaccineren te pauzeren?

Nu ligt meer dan ooit de focus op vertrouwen. Vertrouwen in de politiek na het debacle “Pieter Omtzigt, functie elders”, vertrouwen in de politieke keuzes omtrent de coronamaatregelen, vertrouwen in de vaccinatiestrategie en vertrouwen in de keuze om vaccinatie tijdelijk stop te zetten. Binnen de maatschappij horen we dagelijks de sputteringen tegen het beleid. Moeten we wel blindelings vertrouwen en in hoeverre hebben we hier zelf invloed op.

PW16 - 23-04-2021 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Medicijnmeester

Terwijl de medicijnmeester geniet van de vele positieve reacties op het boek, rust hij zeker niet op zijn lauweren

Een ode aan de meester van de medicijnen. Zo werd bij de recente online-presentatie het boek van Karel Berkhout genoemd, dat ook als titel Meester van de medicijnen meekreeg. Oftewel, hoe een apotheker strijdt tegen dure geneesmiddelen. De apotheker in kwestie: Paul Lebbink van Transvaal Apotheek in Den Haag.

PW16 - 23-04-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Herexamen 2021 PW16

Welke protonpompremmer is volgens het Nederlands Huisartsengenootschap eerste keus bij eradicatie van Helicobacter pylori?

PW16 - 21-04-2021 | door Anneke Cancrinus, apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Vele apothekers kunnen een steentje bijdragen

‘Ik raad mijn collega’s aan te reageren op de vacature CFOA’

Ruim vijfhonderd collega’s zetten zich vrijwillig in voor een van de besturen, commissies en raden van de KNMP-vereniging. Zo ook Joep van den Dries, onder meer lid van de Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA), waar sinds kort een vacature openstaat. De leden van deze commissie dragen zorg voor apothekers die kampen met disfunctioneren.

PW15 - 16-04-2021 | door Desi van Eendenburg

Openbare commentaarronde herziene norm van digitaal receptenverkeer

Apothekers kunnen tot 1 juli commentaar indienen op een herziene norm voor elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten. Dat meldt de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

PW15 - 16-04-2021 | door KNMP

Informatiematerialen over corona-zelftesten beschikbaar

De KNMP stelt informatiematerialen over corona-zelftesten beschikbaar voor openbaar apothekers. Deze informatiematerialen kunnen apothekers inzetten bij het verstrekken van corona-zelftesten.

PW15 - 16-04-2021 | door KNMP

‘Functie elders’

Van oudsher wordt de KNMP door velen gezien als een vereniging voor openbaar apothekers, met daarnaast een relatief kleine groep apothekers met een functie elders. Het belang van de functie elders wordt voor apothekers steeds belangrijker. Zo hebben de GGD’en van Gelderland-Zuid en Overijssel onlangs een apotheker aangesteld als vaccinatiecoördinator.

PW15 - 16-04-2021 | door Nicole Hunfeld, bestuurder KNMP

Opnieuw wisselt 5,3% van zorgverzekeraar

Drie van de vier grootste concerns zien aandeel afnemen, alleen VGZ stijgt

Rond de jaarwisseling 2020-2021 wisselde 5,3% van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraarsconcern, evenveel als een jaar eerder. Zonder de overname van enkele verzekeraarslabels door VGZ zou het wisselpercentage lager uitkomen, op 4,6%. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW15 - 16-04-2021 | door SFK

Geel bloempje

De risico’s die aan het gebruik van deze producten kleven zijn volgens het RIVM te groot.

Sint-janskruid is een lieflijk plantje, maar je moet het niet nuttigen. De afgelopen jaren hebben we regelmatig artikelen gepubliceerd van Bijwerkingencentrum Lareb en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over sint-janskruid in kruidenpreparaten. De rode waarschuwingsdraad was steeds: het plantje is minder onschuldig dan het eruit ziet.

PW15 - 16-04-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Voorstelbaar

Voorstelbaar dat je een overdrachtslijstje per ongeluk ergens laat liggen.

In 2019 werd een zorgmedewerker ontslagen omdat de overdrachtslijst, gebruikt als boodschappenlijstje, in een winkelwagentje was gevonden. Heel Nederland had een mening. “Schande, terecht ontslagen”, werd gezegd. Maar ik had medelijden.

PW15 - 16-04-2021 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Verspilling vaccins tegengaan

Als apotheker ben je gefocust op de farmaceutische kwaliteit van het vaccin.

Coronavaccins zijn schaars en mogen dus absoluut niet worden verspild. Rianne Schrijver zorgt er dagelijks voor dat dit niet gebeurt. “Heel bijzonder bij deze historische operatie betrokken te zijn.”

PW15 - 16-04-2021 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2021 PW15

Is genotypering nuttig bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die door CYP3A4 of CYP1A2 worden gemetaboliseerd?

PW15 - 14-04-2021 | door Marga Nijenhuis, wetenschappelijk medewerker Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

COVID-19-vaccinatie ook van belang bij gebruikers immunosuppressiva

COVID-19-vaccinatie wordt, ondanks het risico op een verlaagde respons, ook aangeraden bij gebruik van immunosuppressiva. Dit adviseert de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) vanwege het verhoogde risico op een infectie, een gecompliceerd beloop van COVID-19 en sterfte bij immuungecompromitteerden.

12-04-2021 | door D.M. Titre

Document acties

Back to top