Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG publiceert lijst ‘Wisselen ongewenst’

PW14 - 31-03-2021
Om gezondheidsrisico’s te voorkomen door het wisselen van medicatie heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een lijst ‘Wisselen ongewenst’ opgesteld. Het gaat om generieke middelen waarbij een verkeerde inname, of gebruik van het benodigde hulpmiddel, tot problemen kan leiden.
CBG publiceert lijst ‘Wisselen ongewenst’

Op de lijst staan generieke medicijnen die de patiënt zelf moet innemen en die moeten worden uitgesloten van het wisselen om niet-medische redenen, schrijft minister Tamara van Ark van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer.

Naast de intrinsieke eigenschappen van een geneesmiddel heeft het CBG ook foutieve inname door mogelijke verwarring opgenomen als criterium. De minister onderschrijft het standpunt van het college dat de geneesmiddelen op de lijst in principe gewisseld kunnen worden, maar dat vanwege de klachten die kunnen optreden, terughoudendheid is geboden.

Het ministerie van VWS heeft het CBG in mei vorig jaar opdracht gegeven voor het opstellen van de lijst, nadat het bestuurlijk traject ‘Verantwoord wisselen’ was vastgelopen. De partijen hebben inmiddels aangegeven dat ze, in het belang van de patiënt, opnieuw gaan kijken naar de mogelijkheden om bestuurlijke afspraken te maken over substitueren. “De lijst van het CBG kan daarbij behulpzaam zijn”, aldus Van Ark.

Zorg en aandacht

Ten slotte benadrukt de minister dat het wisselen alleen op verantwoorde en veilige wijze kan plaatsvinden als de begeleiding van de patiënt bij een wisseling met zorg en aandacht gebeurt.

De lijst ‘Wisselen ongewenst’ is tot stand gekomen na een zorgvuldig onderzoek van bijna een jaar waarbij het CBG belanghebbenden, zoals huisartsen, apothekers, patiënten, medisch specialisten en zorgverzekeraars heeft betrokken bij de uitvoering.

Het college zal de lijst jaarlijks evalueren en indien nodig aanpassen.

Document acties

gearchiveerd onder: wisselen, CBG, lijst
Back to top