Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IVM: daling kwaliteit van het FTO is zorgwekkend

PW23 - 30-05-2022
De kwaliteit van het farmacotherapieoverleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers neemt af: nog maar 50% van de FTO-groepen functioneert op het hoogste niveau. Dat blijkt uit een peiling van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), dat spreekt van een “zorgwekkende conclusie”.
IVM: daling kwaliteit van het FTO is zorgwekkend

Uit de FTO-peiling van het IVM uit november 2021 blijkt dat het aantal FTO-groepen dat functioneert op de hoogste niveaus (niveaus 3 en 4) is afgenomen met 10% ten opzichte van de laatste peiling in 2011.

FTO-groepen die functioneren op het hoogste niveau bespreken het voorschrijfbeleid van de individuele deelnemers aan de hand van cijfers, maken regelmatig afspraken over het optimaliseren van het voorschrijfbeleid en evalueren deze afspraken. In Nederland zijn ongeveer 850 FTO-groepen actief, het merendeel bestaat uit apothekers en huisartsen, en soms schuiven andere zorgverleners aan.

Het IVM vindt de afname in kwaliteit van het FTO zorgelijk en pleit voor meer aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit, bijvoorbeeld door meer de inhoud en ook het niveau van het FTO te laten meewegen bij de accreditatie van het FTO. Momenteel gebeurt dit namelijk vooral aan de hand van de aanwezigheid van de deelnemers en de verslaglegging door de Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC).

Zorgverzekeraars

Het kwaliteitsverlies van het FTO heeft, volgens het IVM, ook effect op het maken van afspraken over het optimaliseren van het voorschrijfbeleid. Niet alleen de huisartsen en apothekers spelen een rol, ook zorgverzekeraars kunnen meer inzetten op de kwaliteit van het FTO. Bijvoorbeeld door het belonen van FTO-groepen op het hoogste niveau, of door minder goed functionerende groepen actief te laten begeleiden.

Ook regelmatige monitoring van de kwaliteit van het FTO kan zinvol zijn, aldus het IVM, dat benadrukt dat een beter voorschrijfbeleid uiteindelijk zorgkosten bespaart. Het IVM gaat hierover begin juni in gesprek met zorgverzekeraars.

Digitaal

Verder blijkt uit de FTO-peiling dat bij ruim 60% van de FTO-groepen in 2021 minstens de helft van de bijeenkomsten digitaal plaatsvond. Mogelijk is dit een blijvende ontwikkeling, aldus het IVM.

 

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: IVM, FTO
Back to top