Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen effect van terugkoppeling enquête behandeling

PW10 - 06-03-2018
Terugkoppeling aan patiënten van de door henzelf gerapporteerde behandelresultaten leidt niet tot meer tevredenheid of betrokkenheid.
Geen effect van terugkoppeling enquête behandeling

Ackermans et al. probeerden het bij 142 patiënten met osteoartritis van knie of heup: 70 vulden webenquêtes in over fysiek functioneren en pijn en kregen feedback over de enquête-resultaten; 72 kregen standaardzorg. De verschillen op schalen voor patient empowerment (p = 0,04) en tevredenheid (p = 0,39) waren niet klinisch relevant. [Clin Orthop Relat Res. 2018 Feb 2. online.]

Document acties

Back to top