Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minister: Inspectie mag recept van apotheker altijd inzien

PW07 - 06-02-2018
Ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moeten toegang krijgen tot alle recepten van apothekers. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een wetsvoorstel. Onder verwijzing naar het beroepsgeheim inzage in een recept weigeren is dan niet meer mogelijk.
Minister: Inspectie mag recept van apotheker altijd inzien

Het beroepsgeheim van apothekers belemmert onder meer het toezicht op de magistrale bereiding van recepten, schrijft De Jonge in het wetsvoorstel, dat hij vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Om bijvoorbeeld te kunnen controleren of een apotheker alleen op kleine schaal bereidt voor zijn eigen patiënten is het noodzakelijk de Geneesmiddelenwet aan te passen en de ambtenaren van IGJ inzagerecht te geven in recepten, aldus de minister.

Apothekers mogen een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is alleen ter hand stellen als zij het recept hebben gezien. Zonder de bevoegdheid tot inzage in recepten, is ook het controleren van de naleving van dit voorschrift volgens De Jonge niet mogelijk.

Ook wil de minister dat de IGJ zorgverleners voortaan kan dwingen mee te werken aan een controle van de recepten door de toezichthouder. Bij weigering kan de Inspectie nu uitsluitend strafrechtelijk optreden, maar dat leidt niet altijd tot gewenste resultaat. In zo’n geval moet de IGJ een last onder bestuursdwang of dwangsom kunnen opleggen.

Bij het toepassen van deze instrumenten moet de zorgverlener binnen een bepaalde termijn de geconstateerde overtreding opheffen. Als dat niet gebeurt, kan de inspectie een boete opleggen van maximaal € 60.000.

Document acties

Back to top