Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

EMA update veterinaire antibiotica

PW06 - 03-02-2020
Het Europees geneesmiddelenbureau EMA heeft het wetenschappelijk advies over de categorisatie van antibiotica in de veterinaire geneeskunde geüpdatet. Het advies deelt antibiotica in op basis van het risico dat gebruik bij dieren teweegbrengt voor de publieke gezondheid door het ontwikkelen van resistentie.
EMA update veterinaire antibiotica

De classificatie bestaat nu uit vier categorieën: avoid (A), restrict (B), caution (C) en prudence (D). Categorie A bevat antibiotica die op dit moment niet geautoriseerd zijn voor veterinair gebruik in de Europese Unie (EU); ze mogen niet worden gebruikt bij voedselproducerende dieren en bij huisdieren, alleen bij uitzondering. Categorie B omvat quinolonen, derde en vierde generatie cefalosporines en polymyxines.
Categorie C omvat antibiotica waarvoor alternatieven in de humane geneeskunde beschikbaar zijn in de EU, maar waarvoor weinig alternatieven zijn voor veterinaire indicaties. Deze middelen moeten alleen worden gebruikt als geen klinisch effectieve middelen uit categorie D beschikbaar zijn. Categorie D bevat antibiotica die als eerstelijnsbehandeling moeten worden ingezet.

Document acties

Back to top