Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vraag naar zorg huisartsenposten blijft groeien

PW09 - 19-02-2020
16,6% van de Nederlanders maakte in 2018 ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost. Het aantal bezoeken aan huisartsenposten blijft licht toenemen, blijkt uit jaarcijfers van het Nivel.
Vraag naar zorg huisartsenposten blijft groeien

De toename van het zorggebruik op huisartsenposten lijkt vooral te komen door de stijging in telefonische contacten, concludeert het Nivel, dat gegevens ontvangt van 27 organisaties van huisartsenposten. In 2014 waren er per duizend inwoners 94 telefonische consulten, in 2018 groeide dat tot 109.

Het aantal contacten - per duizend inwoners - met de huisartsenposten groeide van 239 in 2014 tot 255 in 2018. In de afgelopen jaren fluctueerde het aantal consulten van 121 in 2014, tot 126 in 2015 en 125 in 2018.  

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, die de data ontvangt over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van bijna 10,5 miljoen inwoners.

Document acties

gearchiveerd onder: huisartsenpost
Back to top