Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sneller advies van CBG aan Hartstichting

PW04 - 19-01-2018
Door onbekendheid met de regels voor vergunningverlening van medicijnen verlopen de vertaling en ontwikkeling van onderzoek soms onnodig traag. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Hartstichting gaan samenwerken om medicijnen sneller bij de patiënt te krijgen.
Sneller advies van CBG aan Hartstichting

Het CBG zal onderzoekers van de Hartstichting al in een vroeg stadium advies geven over optimale toepasbaarheid en haalbaarheid van een onderzoek.

Grote farmaceutische bedrijven kennen de regelgeving van de vergunningverlening van medicijnen, maar nieuwe medicijnen worden vaak bedacht in academische centra of kleine farmaceutische bedrijven en volgens het CBG kennen deze die regelgeving vaak niet. Hierdoor moet geneesmiddelenonderzoek vaak onnodig opnieuw worden uitgevoerd, of komen de medicijnen niet in de kliniek terecht. Geneesmiddelenonderzoek kan worden versneld als deze partijen de registratieautoriteiten zoals het CGB beter weten te vinden.

Document acties

Back to top