Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Van Ark keurt misbruik wetgeving weesgeneesmiddelen af

PW24 - 09-06-2021
Het is onwenselijk dat farmaceuten bestaande behandelingen tegen veel hogere prijzen zonder onderbouwing opnieuw op de markt introduceren als weesgeneesmiddel, vindt minister van Medische Zorg Tamara van Ark. “Ik keur dit af”, schrijft de minister in antwoord op Kamervragen.
Van Ark keurt misbruik wetgeving weesgeneesmiddelen af

De minister wil dat de Europese weesgeneesmiddelenwetgeving wordt aangescherpt om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Op dit moment wordt deze wetgeving herzien. Van Ark heeft er begrip voor dat fabrikanten bij de status van weesgeneesmiddel gedurende een bepaalde periode marktexclusiviteit krijgen, omdat de kosten voor een medicijn voor een kleine groep patiënten terugverdiend moeten worden. “Maar deze regels zijn niet bedoeld om lange tijd excessief hoge prijzen in rekening te kunnen brengen voor geneesmiddelen die al jaren bekend zijn.”
Zorginstituut Nederland (ZIN) verkent op dit moment of het haalbaar is om in een vroeg stadium dit soort ontwikkelingen te signaleren. Samen met onderzoekers van het Amsterdam UMC ontwikkelde  het ZIN een rekenmodel om reële prijzen te kunnen berekenen voor oude medicijnen die opnieuw op de markt komen als weesgeneesmiddel.
Van Ark noemt het rekenmodel nuttig om in de discussie met fabrikanten te kunnen bepalen of de gevraagde prijs voor een geneesmiddel in verhouding staat tot de gemaakte kosten en genomen risico’s. “Omdat het ontwikkeltraject niet uitgebreid is en de kosten relatief eenvoudig te schatten zijn, is het mogelijk een dergelijk model te hanteren”, schrijft de minister.
Dit prijsmodel is volgens haar overigens niet bedoeld als vervanging van de prijsbepaling op basis van de meerwaarde van een geneesmiddel voor patiënt en maatschappij. Deze ‘value based’-benadering zal het ZIN  blijven toepassen. “De ‘cost based’-benadering wordt door het Zorginstituut gezien als bruikbaar voor een beperkt deel van de geneesmiddelen”, aldus Van Ark.

Document acties

Back to top