Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers: 30% minder mensen met depressie

15-02-2017
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat het aantal mensen met depressie in 2030 met 30% is gedaald. Ze heeft met negentien partijen een akkoord getekend om deze aandoening landelijk aan te pakken.
Schippers: 30% minder mensen met depressie

Een meerjarenprogramma gaat zich richten op zes groepen met een hoog risico om een depressie te krijgen: jongeren, jonge vrouwen, werknemers met stress, chronisch zieken, huisartsenpatiënten en mantelzorgers. Campagnes moeten het bewustzijn vergroten, waardoor mensen eerder een behandeling kunnen krijgen.

Schippers: “Een depressie werkt echt diep door in je leven. Het is belangrijk dat we meer weten, eerder signaleren en het taboe doorbreken. Samenwerking is cruciaal om deze ambitieuze doelstelling te halen. Ik ben blij dat zoveel partijen er de schouders onder willen zetten”.

Aan het meerjarenprogramma doen onder meer mee: V&VN, ZonMw, het RIVM, GGD GHOR Nederland, de Depressie Vereniging, GGZ Nederland en het Trimbos Instituut.

Volgens de Hersenstichting krijgen jaarlijks in Nederland 285.000 volwassenen een depressie. Depressie komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Van de volwassenen tot 65 jaar heeft 19% ooit in zijn leven een depressieve stoornis gehad.

Document acties

Back to top