Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuw landelijk akkoord voor preventie en gezondheid

PW7 - 06-02-2023
Fysieke en mentale gezondheid bevorderen door lokaal en regionaal slim samen te werken aan meer preventie. Dat is het doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ondertekend samen met gemeenten, zorgverzekeraars en GGD’en.
Nieuw landelijk akkoord voor preventie en gezondheid

Hoe kunnen we in 2040 een gezonde generatie bereiken met weerbare mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving. Daarover hebben staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS en de ministers Ernst Kuipers en Conny Helder, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR Nederland vorige week afspraken gemaakt.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat hij, samen met deze partijen, wil zorgen voor meer verbinding tussen het sociaal domein en de medische domeinen, zodat mensen die het nodig hebben gezamenlijk slimmer en beter geholpen kunnen worden.

Voor het welzijn van een oudere is het soms beter te investeren in het tegengaan van eenzaamheid dan in nog een extra hulpverlener. En mensen die gezonder willen leven, kunnen extra goed geholpen zijn met een buurtsportcoach die hen wegwijs maakt bij lokale sportverenigingen.

Deze voorbeelden laten, volgens Van Ooijen, zien hoe belangrijk gemeenten en het sociaal domein zijn om meer gezondheid voor alle Nederlanders dichterbij te brengen in hun wijk, gemeente of regio.

Gezonde leefstijl

VWS, gemeenten, GGD'en en zorgverzekeraars gaan in het kader van GALA werken aan onder meer de volgende doelen: terugdringen gezondheidsachterstanden, een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, het versterken van de (verbinding met) de sociale basis, een gezonde leefstijl, het versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid, en vitaal ouder worden.

In zijn brief benadrukt de staatssecretaris dat voor deze GALA-doelen concrete resultaten zijn geformuleerd die worden gemonitord, en waar partijen elkaar op kunnen aanspreken.

Valpreventie

Voor deze kabinetsperiode is afgesproken dat het totale bedrag voor lokale preventieactiviteiten, het bevorderen van gezondheid, sociale basis en sport en bewegen stijgt naar ongeveer € 300 miljoen per jaar. Daarvan is € 195 miljoen structureel.

Per jaar is zo’n € 20 miljoen beschikbaar voor de begeleiding bij de eerste duizend dagen van kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie, en voor valpreventie bij ouderen is jaarlijks structureel € 50 miljoen beschikbaar, aldus de bewindsman.

Regionale samenwerking

Verder is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken dat er voor gemeenten jaarlijks maximaal € 150 miljoen structureel beschikbaar is voor concrete plannen om de IZA-doelen, die mede zijn gericht op gezondheidsbevordering, te verwezenlijken. Regionale samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit.

Het aanvragen en verantwoorden van financiële middelen voor gezondheid en preventie is, volgens het ministerie, met GALA flink vereenvoudigd. In plaats van vijftien verschillende regelingen is er voor gemeenten nu één brede specifieke uitkering.

Document acties

Back to top