Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa onderzoekt zorgaanbieders die eigen bijdrage vragen

PW17 - 17-04-2023
Uit meerdere meldingen blijkt dat zorgaanbieders bij hun patiënten een al dan niet vrijwillige bijdrage per behandeling in rekening brengen. Ze doen dit omdat ze de tarieven die ze ontvangen van zorgverzekeraars niet hoog genoeg vinden. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de meldingen onderzoekt.
NZa onderzoekt zorgaanbieders die eigen bijdrage vragen

De zorgaanbieders geven bijvoorbeeld aan dat zij met deze eigen bijdrage de stijgende kosten voor huur, energie en personeel betalen.

In de afgelopen maanden heeft de NZa meldingen ontvangen vanuit verschillende sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg en fysiotherapie. Het gaat vaak om kleine bedragen die soms contant betaald moeten worden.

Voor deze vormen van zorg is geen wettelijke eigen bijdrage vastgesteld. Het in rekening brengen van een al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling is dan ook niet toegestaan, benadrukt de zorgautoriteit, die patiënten oproept te melden wanneer ze hiermee te maken krijgen.

Formele maatregelen

De NZa onderzoekt momenteel de zorgaanbieders over wie signalen zijn ontvangen, wat ertoe kan leiden dat formele maatregelen worden opgelegd.

Zorgaanbieders die zorg verlenen onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) mogen geen tarief in rekening brengen voor zorg waarvoor geen prestatiebeschrijving is vastgelegd. Zaken zoals huur, energiekosten en personeelskosten zijn al meegenomen in het tarief dat zorgaanbieders in rekening mogen brengen, aldus de NZa.

Financiële problemen

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten goede afspraken maken over de vergoedingen voor de geleverde zorg. Als zij hier niet uitkomen is het, volgens de NZa, niet de bedoeling dat de patiënt hiermee belast wordt. Zorgaanbieders die zich in financieel zwaar weer bevinden, moeten zich melden bij hun grootste zorgverzekeraar.

Document acties

Back to top