Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Netwerk apothekers staat klaar voor opvang Oekraïners

PW14 - 01-04-2022
Overal in Nederland zijn apothekers betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ze nemen farmaceutische anamneses af, stellen medicatieformulieren op en verwerken recepten. Vaak een hele uitdaging door de taalbarrière en het cyrillisch schrift op de doosjes. “Oekraïners denken heel anders over medicijnen.”
Netwerk apothekers staat klaar voor opvang Oekraïners

In Friesland vroegen de veiligheidsregio en de GGD vorige week aan openbaar apothekers om in een opvanglocatie in Grou een farmaceutische anamnese af te nemen bij een groep vluchtelingen. Apotheker Helga Hulstijn van Apotheek West in Wolvega was daar een hele dag gedetacheerd, samen met een GGD-arts. “Van in totaal ruim honderd vluchtelingen heb ik het medicatiegebruik geregistreerd.”

Hulstijn zit in een poule van in totaal twintig apothekers uit de Friese Apothekers Organisatie (FAO). Als een opvanglocatie hulp nodig heeft, staat er altijd een apotheker klaar. “Het voelt goed om dit als zorgverleners te kunnen doen.”

Voor de farmaceutische anamnese maakte Hulstijn gebruik van een door de Friese apothekers opgestelde lijst met geneesmiddelen in het Oekraïens, Engels en Nederlands. Maar met slechts één tolk bleek dit nog een hele puzzel, vertelt Hulstijn. “Gelukkig kregen we assistentie van een tweedejaarsstudent farmacie uit Oekraïne, die was meegekomen met deze groep vluchtelingen.”

Verboden medicijn

Hulstijn fotografeerde het cyrillisch schrift op de doosjes en vertaalde dit via Google Translate. Zo ontdekte ze bijvoorbeeld een verboden Russisch medicijn. “In mijn scherm verscheen de melding ‘geblokkeerd in Nederland vanwege ernstige bijwerkingen’.”

In de groep met voornamelijk jonge vrouwen, oma’s en kinderen worden veel bloeddrukverlagers en voedingssupplementen gebruikt. Verder blijkt veel medicatie via zelf ‘dokteren’ te zijn aangeschaft.

Na afloop van de anamnese kregen de vluchtelingen een formulier mee waarop alle medicatie staat vermeld. “We vragen ze dat goed te bewaren, zodat bij een eventuele opname de medicatie bekend is.”

Bloeddrukverlagers

Ook in de regio Nijmegen hebben openbaar apothekers zich aangemeld om farmaceutische zorg te leveren aan Oekraïense vluchtelingen. “Voor elk van de in totaal twaalf opvanglocaties in het Rijk van Nijmegen is één apotheker het aanspreekpunt voor de artsen”, vertelt apotheker Hanno Maliepaard van Dienstapotheek Nijmegen.

In tegenstelling tot in Friesland bespreken in deze regio de artsen de medicatie met de vluchtelingen, met behulp van de medicatielijst van de KNMP. Veel gebruikte medicatie is: paracetamol, antibiotica, diabetesmedicatie en bloeddrukmedicatie. “Opvallend is dat Oekraïners heel anders denken over geneesmiddelen. Een bloeddrukverlager slikken ze pas als ze last hebben van hoge bloeddruk.”

Enorme administratie

Maliepaard levert vanuit de dienstapotheek medicatie aan enkele honderden vluchtelingen in de Jan Massink Hal, gemiddeld zo’n tien recepten op een avond. “Die breng ik meestal zelf even op de fiets.”

Voor het declareren van deze medicatie is een overeenkomst met het CAK vereist, en voor elk recept moeten apothekers een subsidie aanvragen. “Dat is een enorme administratie van gemiddeld een tot twee uur per dag”, verzucht Maliepaard, die pleit voor een verzekering voor alle Oekraïners. “Maar als ik uiteindelijk niets vergoed krijg, lig ik daar niet wakker van. Daarvoor ben ik te veel zorgverlener.”

 

Document acties

gearchiveerd onder: Oekraïne
Back to top