Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

€ 350.000 boete voor Verenigde Nederlandse Apotheken

18-03-2022
De Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) krijgt een boete van € 350.000 omdat ze de overname van vier apotheken in Tilburg niet op tijd heeft gemeld. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.
€ 350.000 boete voor Verenigde Nederlandse Apotheken

VNA heeft op 1 juli 2019 vier apotheken in Tilburg overgenomen en had dit vooraf moeten melden bij de ACM. De gezamenlijke omzet van deze apotheken lag namelijk boven de omzetgrens voor fusie- en overnamemeldingen in de zorgsector.

Volgens de mededingingsautoriteit was VNA van plan om de vier apotheken te kopen en binnen een jaar daarna een onderdeel van een apotheek door te verkopen. Deze doorverkoop was echter niet juridisch bindend vastgelegd en heeft ook niet plaatsgevonden.

Vanwege de onzekerheid over de doorverkoop had VNA de omzet van het onderdeel dat ze wilde afstoten, moeten meetellen bij de omzet van de vier apotheken. Daardoor werden de omzetdrempels gehaald en had ze de overname moeten melden.

Concurrentie

Volgens de ACM erkent VNA dat deze overname gemeld had moeten worden en heeft ze volledig meegewerkt aan het onderzoek naar deze overtreding, waardoor de boete is verlaagd. VNA heeft de overname van de vier apotheken eind 2021 alsnog gemeld bij de mededingingsautoriteit, die heeft geconcludeerd dat er voldoende concurrentie overblijft.

Bij elke fusie of overname controleert de ACM of direct na de transactie en in de toekomst nog sprake is van voldoende concurrentie. Niet alle fusies en overnames moeten worden gemeld. Als de bedrijven die samengaan bepaalde omzetdrempels niet halen, kunnen ze zonder melding samengaan.

 

Document acties

Back to top