Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGJ en NZa onderzoeken nieuwe ketens voor huisartsenzorg

PW5 - 27-01-2023
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan onderzoeken of innovatieve ketens van huisartsenzorg voldoen aan de normen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Beide toezichthouders ontvangen de laatste tijd veel meldingen over deze nieuwe vormen van huisartsenzorg.
IGJ en NZa onderzoeken nieuwe ketens voor huisartsenzorg

Door het tekort aan huisartsen ontstaan er sinds enkele jaren innovatieve zorgketens die huisartsenpraktijken overnemen, vaak gesteund door investeerders. Deze ketens maken onder meer gebruik van digitale hulpmiddelen; zo krijgt een deel van de patiënten via video contact met hun huisarts.

De IGJ en de NZa ontvangen de laatste tijd veel meldingen van zowel patiënten als zorgverleners dat de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg bij een deel van deze nieuwe innovatieve zorgverleners mogelijk onder druk staat. Beide toezichthouders gaan daarom in een breder onderzoek beoordelen of sprake is van potentiële risico’s voor de patiëntveiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Ook gaan de IGJ en NZa bekijken of ze het toezicht op deze zorgaanbieders anders moeten vormgeven.

Noodzakelijke innovatie

Beide toezichthouders benadrukken wel dat innovatieve zorgconcepten belangrijk zijn om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Door een blijvend krappe arbeidsmarkt, een vergrijzende bevolking en de toename van chronische ziekten zal de druk op de gehele zorg de komende jaren hoog blijven.

Document acties

gearchiveerd onder: huisartsenzorg, ketens
Back to top