Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Cao voor apothekers definitief van kracht

PW11 - 07-03-2017
Het eind vorig jaar gesloten principeakkoord voor apothekers in dienstverband is definitief omgezet in de tweede Cao Apothekers in Dienstverband. Dat hebben de werkgeversorganisatie Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de werknemersorganisatie Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) bekendgemaakt.
Cao voor apothekers definitief van kracht

Alle afspraken in de cao, die loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, zijn van toepassing voor openbaar apothekers in dienst bij VZA-leden. Werkgevers en werknemers kunnen vanaf nu, met terugwerkende kracht per 1 januari 2017, aanspraak maken op de cao en de afspraken afdwingen.

Voor apothekers die werken bij een zelfstandige apotheek die geen VZA-lid is of een ketenapotheek gelden de individuele afspraken tussen werkgever en werknemer, of de regelingen die met de ondernemingsraad zijn overeengekomen.

Een verzoek om de cao algemeen bindend te verklaren hebben VZA en LAD niet ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarvoor moet ten minste 60% van de apothekers in loondienst werken bij een VZA-apotheek, maar dat percentage wordt niet gehaald.

De definitieve tekst van de Cao Apothekers in Dienstverband is inmiddels gepubliceerd op de website van het ministerie van SZW, en staat ook vermeld op de websites van LAD en VZA.

Vergoeding studiekosten

Voor de Cao Apothekers in Dienstverband hebben de partijen onder meer afgesproken dat de zelfstandige werkgevers de opleidingskosten voor apothekers en voor apothekers in opleiding tot specialist volledig vergoeden, zowel in tijd als geld. Vertrekt een werknemer echter binnen 24 maanden na afronding van de studie bij de werkgever, dan geldt een (gedeeltelijke) terugbetalingsregeling.

Ook zijn VZA en LAD overeengekomen dat werknemers per 1 januari 2017 een eenmalige uitkering ontvangen van 1% en een structurele loonsverhoging van 2%. Verder is een budget ‘functiegebonden kosten’ afgesproken van € 3225, dat grotendeels bestaat uit kosten die ook stonden vermeld in de eerdere Cao en Arbeidsvoorwaardenregeling Loondienst Apothekers (KNMP-richtlijnen).

In de komende tijd gaan LAD en VZA actief leden werven om te zorgen dat de cao op termijn van toepassing wordt voor alle apothekers in dienstverband, dus ongeacht of een apotheker werkt bij een zelfstandige VZA-apotheek of een apotheekketen.

 

Document acties

Back to top