Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisartsen kiezen voor medicijn uit formularium

PW12 - 10-03-2020
Ruim 85% van de geneesmiddelen die huisartsen in 2018 hebben voorgeschreven was een middel uit het formularium, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Huisartsen kregen in dat jaar voor het eerst een beloning voor het voorschrijven van geneesmiddelen uit het formularium.
Huisartsen kiezen voor medicijn uit formularium

De twee meest gebruikte formularia zijn het NHG-Formularium en het Health Base Formularium. Aan de hand van deze formularia heeft het Nivel over 2018 getoetst welk percentage eerste voorschriften de huisarts conform het gebruikte formularium heeft voorgeschreven. In totaal zijn de scores ontvangen van 3751 huisartsenpraktijken, dat is 75% van alle praktijken in Nederland. 

Ongeveer 85% van de huisartsen die bij het voorschrijven gebruikmaakten van het NHG-Formularium koos hierbij een middel uit dit formularium. Van de huisartsen die werken met het Health Base Formularium, schreef 95% een geneesmiddel voor conform dit formularium. Deze hoge score voor het Health Base Formularium komt doordat er meer geneesmiddelen in dit formularium zijn opgenomen, in vergelijking met het NHG-Formularium. 

Duidelijk is dat huisartsen vaak een geneesmiddel kiezen dat is opgenomen in het formularium dat zij gebruiken, aldus het Nivel.

Indicator 

Op verzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), zorgverzekeraar CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Nivel een infrastructuur opgezet en een indicator ontwikkeld waarbij de gegevens van huisartsen zelf de basis vormen voor de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven. Daarbij worden gegevens gebruikt uit de eigen registratie van de huisartsenpraktijk, zonder dat er patiëntgegevens met derden gedeeld hoeven te worden. De infrastructuur en indicator Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) worden in het vervolgtraject gebruikt voor de verdere ontwikkeling van indicatoren voor het Formulariumgericht Voorschrijven.

In de toekomst wordt ook het voorschrijven van een geneesmiddel bij de juiste indicatie getoetst.

Document acties

gearchiveerd onder: Nivel, huisarts, formularium, geneesmiddel
Back to top