Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Lichte daling aantal rokers onder volwassenen

PW13 - 22-03-2019
22,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder gaf in 2018 aan te roken, van wie 71,6% dagelijks. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.
Lichte daling aantal rokers onder volwassenen

Van de volwassenen gaf 44,2% aan nooit gerookt te hebben en 33,4% zei vroeger wel gerookt te hebben. Het aandeel volwassen rokers is de laatste jaren gedaald.

Verder blijkt uit het onderzoek dat vorig jaar 50,2% van de volwassenen van 18 jaar of ouder overgewicht had, 15% obesitas. Het percentage met overgewicht was in 2014 ongeveer gelijk, het percentage volwassenen met obesitas was iets hoger dan in 2014.

Bijna 10% van de volwassenen was in 2018 een zware drinker, 8,2% een overmatige drinker. Het aandeel overmatige drinkers was 9,9% in 2014, het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk.

De aandelen rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 gestelde doelen. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid, samen met meer dan zeventig organisaties in Nederland, het roken, overmatig en zwaar drinken onder volwassenen terugdringen naar 5% in 2040, het percentage met overgewicht naar 38%.

Document acties

gearchiveerd onder: Obesitas, Roken, Drinker
Back to top