Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gevolgen pandemie voor medicatietrouw lijken mee te vallen

16-03-2021
Volgens de meeste gebruikers van geneesmiddelen heeft de coronapandemie weinig impact gehad op hun geneesmiddelgebruik. Werd de dagelijkse routine sterk doorbroken, door een veranderende werksituatie of thuisblijvende kinderen, dan is de therapietrouw wel verminderd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Gevolgen pandemie voor medicatietrouw lijken mee te vallen

Bij een verandering in de werksituatie, door thuiswerken of ander werktijden, geeft 9% aan één tot drie dagen een dosering te hebben gemist. 6% zegt op vier of meer dagen doseringen te zijn vergeten. 5% van de respondenten bij wie de werksituatie is veranderd geeft aan minder vaak een dosering te missen, concludeert het Nivel op basis van vragenlijsten die in de periode mei-juni 2020 zijn ingevuld door zo’n negenhonderd burgers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Van deze groep gebruikten ruim vijfhonderd receptgeneesmiddelen.

Onder ouders die kinderen thuis hadden door de sluiting van de scholen en opvang lijkt de impact groter: 10% geeft aan op vier of meer dagen doseringen te hebben gemist in de voorgaande maand. Ongeveer 15% heeft vaker dagen gehad waarop doseringen zijn vergeten.

Dit suggereert dat het hebben van kinderen thuis een iets grotere impact heeft op het geneesmiddelgebruik dan een verandering in werksituatie, aldus de onderzoekers.

Gevraagd naar hoe het deze groep met kinderen thuis lukte de medicatie elke dag in te nemen in de voorgaande maand, gaf 90% aan dat dit goed ging, bij 1% lukte dit heel slecht. Daarnaast gaf 6% aan dat het minder goed lukte de medicatie elke dag in te nemen, vergeleken met voor de coronapandemie.

Minder nieuwe medicatie

Volgens de meeste geneesmiddelgebruikers heeft de coronapandemie weinig impact gehad op hun geneesmiddelgebruik, concludeert het Nivel, met uitzondering van een kleine groep mensen bij wie de dagelijkse routine werd onderbroken door thuis werken en de sluiting van scholen.

Ook uit eerder onderzoek van het Nivel blijkt dat het chronisch gebruik van medicatie niet sterk lijkt te veranderen als gevolg van corona. De wijzigingen in gebruik lijken meer te liggen in een daling van het starten met nieuwe medicijnen.

 

Document acties

Back to top