Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Griepsurveillance uitgebreid met coronavirus

PW08 - 11-02-2020
Omdat de kans op verspreiding van het coronavirus ook aanwezig is in Nederland breidt het Nivel, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de griepsurveillance uit met het coronavirus.
Griepsurveillance uitgebreid met coronavirus

Het is belangrijk te starten met het monitoren voordat het coronavirus daadwerkelijk in Nederland circuleert, stelt het Nivel. Zolang geen sprake is van een uitbraak, is het echter niet aannemelijk dat het virus wordt aangetroffen.

In de veertig Peilstations van het Nivel worden patiënten met griepachtige verschijnselen geregistreerd, en de monsters van deze patiënten worden nu ook getest op aanwezigheid van het coronavirus. Mocht een patiënt worden gesignaleerd met het virus, dan zal de eigen huisarts daar melding van maken bij de GGD. Het RIVM en de GGD kunnen dan snel maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan.

De griepsurveillance is een samenwerking van Nivel en RIVM, waarvoor de Peilstations van het Nivel al sinds 1970 wekelijks gegevens aanleveren. De data zijn afkomstig van veertig huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

De resultaten van de griepsurveillance worden wekelijks gepubliceerd op de Nivel-website.

 

Document acties

gearchiveerd onder: coronavirus
Back to top