Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ook VS: opioïden en ibuprofen equivalent

PW04 - 26-01-2018
Bij patiënten die met acute pijn in de ledematen binnenkomen op een afdeling spoedeisende hulp, is een combinatie van paracetamol en ibuprofen net zo goed in staat de pijn te verlichten als combinaties van paracetamol met opioïden.
Ook VS: opioïden en ibuprofen equivalent

In een prospectief gerandomiseerd onderzoek [JAMA. 2017;318(17):1661-1667] vergeleken Chang et al. vier regimes voor orale pijnstilling op twee afdelingen spoedeisende hulp in New York (the Bronx). Bij drie van de vier regimes maakte een opioïde deel uit van de medicatie; paracetamol was onderdeel van alle vier regimes, maar in verschillende doseringen.

In elk van de vier groepen kregen 104 patiënten hetzij (A) 400 mg ibuprofen + 1000 mg paracetamol, hetzij (B) 5 mg oxycodon + 325 mg paracetamol, hetzij (C) 5 mg hydrocodon + 300 mg paracetamol, hetzij (D) 30 mg codeïne + 300 mg paracetamol. Alle deelnemers hadden acute pijn in de ledematen, die geclassificeerd werd als matig of ernstig. Ze waren gemiddeld 37 jaar oud, met een spreiding van 21-64 jaar; 48% was vrouw en 60% had een Latino-achtergrond.

De primaire uitkomstmaat had betrekking op de afname van de pijn, gescoord op een 11-punts numerieke schaal, binnen twee uur na inname van de medicatie. Klinische relevantie werd aangenomen bij een verschil van minstens 1,3 punten.

De uitgangsscore was gemiddeld 8,9 in groep A, 8,7 in groep B en 8,6 in groepen C en D. Na twee uur was die in groep A afgenomen tot 4,3 (95%-BI 3,6-4,9), in groep B tot 4,4 (95%-BI 3,7-5,0), in groep C tot 3,5 (95%-BI 2,9-4,2) en in groep D tot 3,9 (95%-BI 3,2-4,5). Bij geen enkele vergelijking van twee groepen werd een verschil gevonden dat voldoende groot was voor klinische relevantie.

In een begeleidend commentaar [JAMA. 2017;318(17):1655-1656.] wijst Kyriacou op de gevaren van overprescriptie van oxycodon en hydrocodon, die vaak worden geïnitieerd bij de spoedeisende hulp. Daarom zouden de Amerikanen er goed aan doen Nieuw-Zeeland, Australië en Europa te volgen in de voorkeur voor ibuprofen.

Document acties

Back to top