Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico op ernstige leverschade bij gebruik Mavenclad

PW8 - 16-02-2022
Door het gebruik van cladribine (Mavenclad) kan ernstige leverschade optreden. Meestal hebben patiënten milde klachten, maar ernstige klachten komen ook voor. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Risico op ernstige leverschade bij gebruik Mavenclad

In de productinformatie van Mavenclad, dat wordt gebruikt bij volwassenen met zeer actieve relapsing multipele sclerose (MS), staat leverschade vermeld met de frequentie "soms". Ook zijn er adviezen opgenomen om de lever te controleren en als het nodig is de behandeling stop te zetten.
Het CBG adviseert patiënten te letten op klachten die duiden op leverschade, zoals geen trek hebben in eten, misselijkheid of overgeven, buikpijn, vermoeidheid, gele huid of ogen, en donkere urine.

Leverfunctietesten


Zorgverleners moeten vóór de start van de behandeling een uitgebreide anamnese afnemen bij de patiënt over onderliggende leverstoornissen of voorvallen van leverschade bij gebruik van andere geneesmiddelen. Ook krijgen zorgverleners het advies leverfunctietesten zoals serumspiegels voor aminotransferases, alkalische fosfatase en totaal bilirubine te beoordelen vóór de start van de eerste en tweede behandelingskuur.
Verder moeten tijdens de behandeling leverfunctietesten worden gedaan, stelt het CBG, die ook herhaald moeten worden op basis van klinische verschijnselen en symptomen. Ontwikkelt een patiënt leverschade, dan moet de behandeling met Mavenclad direct worden onderbroken of gestaakt.

DHPC

In overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft fabrikant Merck over dit onderwerp een brief – een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) – gestuurd aan onder anderen neurologen, verpleegkundig specialisten neurologie, MS-verpleegkundigen, (ziekenhuis)apothekers en artsen en apothekers in opleiding.
Document acties

Back to top