Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Driekwart personeel zorg en welzijn ervaart agressie

PW17 - 19-04-2021
Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn is in de afgelopen twaalf maanden minstens één keer blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van pensioencoöperatie PGGM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Driekwart personeel zorg en welzijn ervaart agressie

Ongeveer een derde van deze werknemers denkt dat de agressie tegen personeel in de zorg en welzijn is toegenomen in het afgelopen jaar; daarbij noemen ze de coronapandemie als belangrijkste oorzaak.

Bijna de helft werd geconfronteerd met dit gedrag door familie of bezoekers van patiënten of cliënten, of door omstanders. Bij een kwart ging het om gedrag van collega’s of leidinggevenden.

Voor de meeste respondenten geldt dat ze afgelopen jaar een enkele keer te maken hebben gehad met agressie of ongewenst gedrag. Een kleinere groep maakte dit vaker mee.

Verbale agressie door patiënten en cliënten komt het meeste voor, twee derde van de zorgmedewerkers heeft dit vorig jaar meegemaakt. Maar ook fysieke agressie (tegen 38% van de medewerkers), seksuele intimidatie (22%) en bedreiging of intimidatie (20%) komen voor. Met betrekking tot familie, bezoekers of omstanders liggen de percentages lager.

Weerbaarheidstraining

Om beter met dit probleem om te gaan opteert één op de drie medewerkers voor fysieke, en driekwart voor verbale weerbaarheidstraining. Ook voorlichting wordt veel genoemd, het stellen van normen en gedragsregels en het bieden van een fysiek veilige werkomgeving, opvang en nazorg.

73% vindt aangifte doen van een incident een belangrijk thema, wat één op de tien afgelopen jaar ook wilde doen, maar uiteindelijk niet heeft gedaan.

 

Document acties

Back to top