Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe regels gunstbetoon medische hulpmiddelen

PW06 - 29-01-2018
Om ongewenste beïnvloeding te voorkomen bij de inkoop of toepassing van medische hulpmiddelen zijn sinds begin dit jaar nieuwe regels voor gunstbetoon van kracht. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Nieuwe regels gunstbetoon medische hulpmiddelen

De nieuwe wet verbiedt het aanbieden van geld, geschenken of diensten door makers van medische hulpmiddelen aan hun afnemers. Ook het aangaan van relaties voor dienstverlening zijn gebonden aan strikte voorwaarden, die gelden voor zowel de verstrekker als de ontvanger: wat een verstrekker niet mag geven, mag een ontvanger niet vragen of aannemen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op naleving van het verbod op gunstbetoon. Iedereen die een overtreding van de regels rondom gunstbetoon vermoedt, kan dit melden bij de IGJ.

Het wettelijk verbod is een aanvulling op de regels die in 2012 zijn opgesteld door veldpartijen en die zijn vastgelegd in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

Ook de Geneesmiddelenwet kent sinds 2007 een verbod op gunstbetoon. Daarbij gaat het om financiële relaties van farmaceutische bedrijven met bijvoorbeeld zorgprofessionals en patiëntenorganisaties.

Document acties

Back to top