Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veel meldingen over bijwerkingen koperspiraaltjes

PW16 - 11-04-2022
Uitzakking tot in de baarmoedermond en zware menstruele bloeding zijn vaak gemelde vermoede bijwerkingen van koperspiraaltjes. Meldingen over koperspiraaltjes waren in 2021 de meest gemelde bijwerkingen over implantaten, blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI).
Veel meldingen over bijwerkingen koperspiraaltjes

In 2021 zijn er in totaal 714 meldingen gedaan over bijwerkingen door implantaten. De meeste meldingen (bijna 50%) gingen over koperspiraaltjes, gevolgd door borstimplantaten (43%).

Vorig jaar zijn meer meldingen gedaan van vermoede bijwerkingen door koperspiraaltjes dan in de jaren daarvoor. Dit komt, volgens het MEBI, door de aandacht die er begin 2021 was in de media voor bijwerkingen van koperspiraaltjes. Toen waren binnen een jaar tijd tientallen meldingen binnengekomen van vrouwen die het koperspiraaltje IUB Ballerine MIDI hadden laten plaatsen en last kregen van onder meer uitstoting of die zwanger raakten. Ook riep het MEBI toen op om gezondheidsklachten bij het gebruik van koperspiraaltjes te melden.

Bij een melding worden vaak meerdere gezondheidsklachten genoemd. In 2021 ging het in totaal om bijna vierduizend gezondheidsklachten. De meest gemelde klachten bij koperspiraaltjes waren uitzakking tot in de baarmoeder (implantaatverplaatsing) en zware menstruele bloeding. Bij borstimplantaten werd vermoeidheid het meest genoemd, gevolgd door pijn aan de gewrichten of borst(en).

Document acties

Back to top