Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Extra bescherming bij werken met dexamethason

PW8 - 20-02-2017
Sinds 1 januari 2017 is dexamethason opgenomen op lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen.
Extra bescherming bij werken met dexamethason

Hiermee volgt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het advies van de Gezondheidsraad uit oktober 2016.

Het LNA heeft in december 2016 het RiFaS-advies voor dexamethason aangepast. Er zijn nu (meer) beschermingsmaatregelen nodig. Bereiden, bewerken, uitvullen en ompakken zijn nog steeds veilig bij toepassing van deze beschermingsmaatregelen.

Document acties

Back to top