Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Multivitaminen nuttig na hartinfarct

PW09 - 28-02-2018
Na een hartinfarct kan een regime met 28 hooggedoseerde vitaminen en mineralen de prognose verbeteren. Dit vonden Issa et al. in een multicentrisch onderzoek bij 50-plussers die een hartinfarct hadden doorgemaakt en die geen statines gebruikten.
Multivitaminen nuttig na hartinfarct

De gecombineerde uitkomst van totale sterfte, hartinfarct, beroerte, coronaire revascularisatie en ziekenhuisopname wegens angina pectoris deed zich voor bij 51 van 224 patiënten (23%) in de vitaminegroep en bij 86 van 236 pa-tiënten (36%) in de placebogroep (hazard ratio 0,62; p = 0,006). [Am Heart J. 2018;195:70-77.]

Document acties

gearchiveerd onder: Vitaminen, Mineralen, Hartinfarct
Back to top