Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelen

Meldingen schilfering metronidazolgel van Metrosa

Na het opbrengen kan de metronidazolgel van het merk Metrosa gaan schilferen. Dat blijkt uit drie meldingen die het Bijwerkingencentrum Lareb afgelopen jaar heeft ontvangen.

Geneesmiddelen 25-05-2018

Slimmere synthese maakt Z-endoxifen goedkoper

Een nieuwe syntheseroute maakt de productie van Z-endoxifen veel goedkoper.

Algemeen, Geneesmiddelen PW21en22 - 25-05-2018

Vrouwen tellen heus mee in onderzoek

Vrouwen zijn niet ondervertegenwoordigd in klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Algemeen PW21en22 - 24-05-2018

Nieuwe nier: bepaling dosis voriconazol

Na niertransplantatie voldoet 2dd 150 mg intraveneus of 2dd 250 mg oraal voriconazol voor poor metabo-lizers.

PW21en22 - 24-05-2018

Bewaring medicatie vaak in orde, koeling meestal niet

De meeste Nederlandse 65-plussers houden zich aan de aanbevelingen voor het bewaren van receptgeneesmiddelen. Van de middelen die gekoeld bewaard horen te worden, werd echter 53% buiten de koelkast aangetroffen.

Geneesmiddelen PW21en22 - 24-05-2018

Recall Accu-Chek teststrips

De glucoseteststrips Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa worden teruggeroepen op patiëntniveau.

Geneesmiddelen 24-05-2018

Herschikking dimethylfumaraat en teriflunomide in GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert dimethylfumaraat (Skilarence) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op bijlage 1A in een nieuw te vormen cluster met Tecfidera (eveneens dimethylfumaraat) voor toepassing bij plaque-psoriasis.

Geneesmiddelen 24-05-2018

Minder psychofarmaca voorgeschreven in gehandicaptenzorg

In de zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking kijken de meeste zorgverleners kritisch naar het gebruik van psychofarmaca en dringen dat gebruik waar mogelijk terug. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van een onderzoek bij veertig grote en kleine instellingen.

Geneesmiddelen 22-05-2018

Nieuwe vormen van kanker bij denosumab

Bij patiënten met uitgezaaide botkanker of een reusceltumor van het bot die worden behandeld met denosumab (Xgeva) is het risico op nieuwe tumorvorming groter dan bij zoledroninezuur.

Geneesmiddelen 22-05-2018

Geen azitromycine off-label na stamceltransplantatie

Patiënten die azitromycine kregen na een (hematopoëtische) stamceltransplantatie hebben een verhoogd risico op terugkeer van kwaadaardige bloedcellen en in sommige gevallen zelfs overlijden. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen om het middel niet off-label voor te schrijven aan deze patiënten.

Geneesmiddelen 22-05-2018

Houdbaarheid technetium Tc-99m tilmanocept tijdelijk verlengd

Vanaf juni 2018 is er tijdelijk geen nieuwe aanvoer van technetium Tc-99m tilmanocept (Lymphoseek). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft ingestemd met een verlenging van de houdbaarheidstermijn van de enige nog beschikbare batch, tot en met 30 september 2018.

Geneesmiddelen 22-05-2018

Alternatieven disulfiram tijdelijk toegestaan

Vanwege tekorten van disulfiram (Refusal en Antabus) is het tijdelijk toegestaan aan artsen alternatieven af te leveren uit Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten.

Geneesmiddelen 22-05-2018 1 reactie

Baby met open rug mogelijk door dolutegravir

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert om dolutegravir niet voor te schrijven aan vrouwen met hiv die zwanger willen worden. Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken als ze deze hiv-remmer slikken.

Geneesmiddelen 22-05-2018

Kans op leverschade minimaliseren bij gebruik ulipristal

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) komt met nieuwe aanbevelingen voor het gebruik van ulipristalacetaat (Esmya) bij uterusmyomen vanwege het risico op ernstige leverschade.

Geneesmiddelen 22-05-2018

Alternatieven voor ascorbinezuur en amoxicilline langer toegestaan

De tijdelijke toestemming om alternatieven af te leveren voor ascorbinezuur en amoxicilline, is verlengd.

Geneesmiddelen 22-05-2018

Jeugd soms jarenlang aan antipsychotica

Een op de acht jeugdige antipsychoticagebruikers in Nederland continueert het gebruik gedurende minstens vier jaar. Een grote meerderheid kan volstaan met relatief kortdurende therapie: mediaan 6,0 maanden.

Geneesmiddelen PW20 - 18-05-2018

Kinderen jong medicatie: vaker allergie

Bij kinderen die in hun eerste halve levensjaar maagzuurremmers of antibiotica krijgen, neemt de kans op allergische ziekten toe, blijkt uit retrospectief cohortonderzoek onder 792.130 kinderen.

Geneesmiddelen PW20 - 17-05-2018

IGJ: beveiliging eHealth moet beter

Veel zorginstellingen hebben een duidelijke visie op eHealth, maar vinden het nog moeilijk die in praktijk te brengen. Ook is de beveiliging van de informatie vaak niet op orde. Dat blijkt uit bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Algemeen PW21en22 - 17-05-2018

Vergoeding eculizumab lager en langer

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met de leverancier van eculizumab (Soliris) een akkoord bereikt over een prijsverlaging. Op basis hiervan heeft de minister besloten de vergoeding voort te zetten tot in ieder geval eind 2020.

Geneesmiddelen 16-05-2018

Atezolizumab van sluis naar basispakket

Atezolizumab (Tecentriq) wordt vanaf 1 juni 2018 vergoed uit het basispakket.

Geneesmiddelen 16-05-2018

Document acties

Back to top