Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelen

Meerderheid Kamer stemt voor aanpassing preferentiebeleid

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil kritische medicijnen uitsluiten van het preferentiebeleid. Een motie hierover van NSC-Kamerlid Daniëlle Jansen, ingediend samen met René Claassen (PVV), werd vanmiddag aangenomen. Ook de oproep van GroenLinks/PvdA, CDA en D66 om bij een dreigend tekort eerder in te grijpen in het preferentiebeleid kreeg voldoende steun.

Geneesmiddelen 18-06-2024

Lichaamstemperatuur mogelijk wapen in strijd tegen antibioticaresistentie

De koorts controleren tijdens infecties zou een nieuwe manier kunnen zijn om de ontwikkeling van antibioticaresistentie tegen te gaan. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zagen in laboratoriumexperimenten dat een verhoging van de temperatuur van 37 naar 40 graden leidde tot een grote verandering in de mutatiesnelheid bij E. coli-bacteriën, wat de ontwikkeling van resistentie kan beïnvloeden.

Geneesmiddelen 14-06-2024

‘Vergoeding nieuwe medicijnen in Nederland trager dan in Duitsland’

Het duurt in Nederland gemiddeld 404 dagen voordat een nieuw geneesmiddel na registratie door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) wordt vergoed. In Duitsland duurt dat nu 126 dagen en in Denemarken 169 dagen, meldt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Geneesmiddelen 13-06-2024

Minister lanceert plan voor verbetering preferentiebeleid

Bij een dreigend tekort van een geneesmiddel het preferentiebeleid sneller aanpassen, zorgverzekeraars een langere aanwijsperiode laten hanteren en bepaalde groepen medicijnen uitsluiten van preferentie. Deze drie maatregelen kunnen het preferentiebeleid verbeteren, schrijft demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg aan de Tweede Kamer.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW25 - 12-06-2024

Europa waarschuwt voor toename resistentie bij gonorroe

Antimicrobiële resistentie bij gonorroe is een toenemende bedreiging voor de behandeling van patiënten. Het aandeel isolaten dat resistent is tegen azitromycine nam aanzienlijk toe van 14,2% in 2021 tot 25,6% in 2022. Dat blijkt uit gegevens van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Geneesmiddelen PW25 - 11-06-2024

Een op elf vrouwen naar huisarts voor vrouwspecifieke aandoeningen

Een op de elf vrouwen bezocht in 2022 haar huisarts voor een vrouwspecifieke aandoening door klachten als hevig bloedverlies tijdens de menstruatie en urine-incontinentie. Vrouwen kregen van de huisarts het vaakst medicijnen voorgeschreven voor overgangsklachten en lichen sclerosus. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Algemeen, Geneesmiddelen 10-06-2024

Mogelijk ischemische colitis bij gebruik laxeermiddel bisacodyl

Bij gebruik van het laxeermiddel bisacodyl kan ischemische colitis ontstaan. Dat blijkt uit twee meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen. Ischemische colitis gaat vaak vanzelf over, maar soms is een dikkedarmoperatie nodig, snelle herkenning is daarom belangrijk.

Geneesmiddelen PW24 - 05-06-2024

Medicatie met psychotherapie effectiever bij matige of ernstige depressie

Het heeft de voorkeur patiënten met matige of ernstige depressie te behandelen met antidepressiva in combinatie met psychotherapie. Dit staat in de herziene multidisciplinaire richtlijn Depressie.

Geneesmiddelen PW24 - 03-06-2024

‘Verhoog prijzen generieke medicijnen naar Europees niveau’

Het verhogen van de maximumprijzen van generieke medicijnen in Nederland naar het Europese niveau kan helpen om tekorten te voorkomen. Buurlanden als België en Duitsland krijgen voorrang van leveranciers omdat zij 25% meer betalen. Dat concludeert ABN AMRO op basis van een marktanalyse.

Algemeen, Geneesmiddelen PW23 - 30-05-2024

Levensbedreigende reactie door complex rocuronium en sugammadex

Het complex dat ontstaat door het gebruik van rocuronium en sugammadex kan een ernstige allergische reactie veroorzaken. Dit kan ook gebeuren bij patiënten die niet allergisch zijn voor de afzonderlijke middelen. Dat blijkt uit een melding die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen van een levensbedreigende reactie.

Geneesmiddelen 29-05-2024

Geen vergoeding nivolumab-relatlimab voor behandeling huidkanker

Nivolumab-relatlimab, voor de behandeling van huidkanker, heeft geen meerwaarde vergeleken met de standaardbehandeling en hoeft daarom niet vergoed te worden uit het basispakket. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Geneesmiddelen PW23 - 27-05-2024

ZiN: vergoeding codeïne alleen voor ernstige en langdurige diarree

Voor patiënten met langdurige en ernstige diarree is codeïne passende en noodzakelijk te verzekeren zorg. Het geneesmiddel mag voor deze patiënten worden vergoed, maar codeïne hoort niet langer in het basispakket voor hoest, pijn of kortdurende diarree. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland aan minister Pia Dijkstra van Medische Zorg.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 22-05-2024

PRAC adviseert schorsing hydroxyprogesteron

Kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap hydroxyprogesteron gebruikten, hebben mogelijk een hoger risico op kanker. De Europese geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC adviseert de handelsvergunning van dit middel in te trekken.

Geneesmiddelen 21-05-2024

Mirabegron alternatief voor anticholinergica bij incontinentie

Artsen kunnen mirabegron overwegen bij patiënten met urine-incontinentie. Bij geen effect na zes weken, dient de behandeling te worden gestaakt. Dit staat in de herziene richtlijn Urine-incontinentie in de tweede- en derdelijnszorg van de van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Geneesmiddelen PW22 - 17-05-2024

Dalende trend aantal gedeclareerde medicatiebeoordelingen

Het aantal gedeclareerde medicatiebeoordelingen schommelt in de periode 2017-2022 en vertoont een dalende trend. Apothekers en huisartsen ervaren tijdsgebrek en vinden dat er geen kostendekkende vergoeding is voor een medicatiebeoordeling. Dat schrijft minister Pia Dijkstra van VWS aan de Tweede Kamer.

Geneesmiddelen PW21 - 15-05-2024

‘Apothekers bezorgd over wisselen medicijnen in psychiatrie’

Apothekers maken zich ernstig zorgen over het steeds frequenter wisselen van medicijnen voor psychiatrische patiënten. Zorgverzekeraars kiezen voor het goedkoopste alternatief, waarbij de marge werkzame stof kan afwijken en ernstige bijwerkingen kan veroorzaken. Dat blijkt uit een peiling onder apothekers van de Nationale Geneesmiddelen Monitor.

Geneesmiddelen, Zorgverzekeraars PW19/20 - 02-05-2024

Vergoeding lisocabtagene maraleucel na prijsonderhandelingen

Het geneesmiddel lisocabtagene maraleucel (Breyanzi), voor de behandeling van lymfeklierkanker, kan na prijsonderhandelingen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Geneesmiddelen PW18 - 24-04-2024

Ic-opnames door ketoacidose bij SGLT-2-remmers na gastric bypass

Kort na een gastric bypass is het risico groter op de bekende bijwerking euglykemische diabetische ketoacidose bij gebruik van de SGLT-2-remmers dapagliflozine of empagliflozine. Dat blijkt uit drie meldingen die Bijwerkingcentrum Lareb heeft ontvangen, waarbij twee patiënten zijn opgenomen op de intensive care.

Geneesmiddelen PW18 - 23-04-2024

‘Toekomst onzeker voor miljoenen besparende biosimilars’

Biosimilars leveren besparingen op tot bijna € 800 miljoen per jaar. Maar de toekomst is onzeker doordat in de komende jaren slechts voor een klein aantal biologicals na verloop van de marktexclusiviteit biosimilars zullen komen. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Geneesmiddelen PW17 - 17-04-2024

Pijnlijke borstvoeding mogelijke bijwerking van triptanen

Pijnlijke borsten zijn een mogelijke bijwerking van triptanen. Kenniscentrum Moeders van Morgen Lareb onderzoekt deze en andere meldingen na gebruik van triptanen door vrouwen die borstvoeding geven.

Geneesmiddelen 16-04-2024

Document acties

Back to top