Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen acetosal bij open been

PW03 - 18-01-2018
Acetylsalicylzuur helpt niet bij de genezing van open benen (ulcus cruris). Jull et al. gaven 125 patiënten uit vijf verzorgingshuizen in Nieuw-Zeeland 150 mg/dag acetylsalicylzuur, naast de gebruikelijke compressietherapie; 126 anderen kregen compressie-therapie plus placebo.
Geen acetosal bij open been

In de acetylsal-i-cylzuurgroep duurde de genezing van een ulcus 77 dagen, in de placebogroep 69 dagen (hazard ratio 0,85; 95%-BI 0,64-1,13). Na 24 weken was in de acetylsalicylzuurgroep 70% genezen en in de placebogroep 80%. [BMJ. 2017;359:j5157.]

Document acties

Back to top