Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2013

Toch ‘knip’ bij eerste uitgifte medicatie

Informatiekaartje voor patiënt moet discussie voorkomen

De aparte farmaceutische prestatie eerste-uitgiftegesprek is op 1 januari definitief ingevoerd. Volgens de rechter is er geen reden voor schorsing, waar de KNMP, ASKA, Napco en VKAN om hadden gevraagd. De prestatie draagt volgens de rechter bij aan de inzichtelijkheid en rechtmatigheid van de declaraties van apothekers.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 24-12-2013 1 reactie

E-learning inhaleren

Met de gratis online training ‘Communiceren over inhaleren’ kunnen zorgverleners leren hoe zij motiverende gesprekstechnieken kunnen inzetten bij astma- en COPD-patiënten. Naast de communicatie met de patiënt behandelt de training ook de inhalatietechniek.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Ribavirinespiegel voorspelt respons hepatitis C-behandeling

Hoge ribavirinespiegels leiden tot een betere respons van de behandeling van hepatitis C. Dit concludeert arts-onderzoeker Lotte van Vlerken, die hierop promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Goedkeuring voor SGLT2-remmer canagliflozine

Voor de behandeling van diabetes type 2 heeft de CHMP goedkeuring verleend voor de SGLT2-remmer canagliflozine (Invokana) en het combinatiepreparaat dapagliflozine+metformine (Xigduo) dat ook een SGLT2-remmer bevat.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Positief advies voor sofobuvir bij chronische hepatitis C

De CHMP heeft positief geadviseerd over het verlenen van een handelsvergunning voor sofobuvir (Sovaldi) voor de behandeling van chronische hepatitis C, in combinatie met andere geneesmiddelen.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Fataal hemofagocytair syndroom door fingolimod

De firma Novartis waarschuwt in een brief voor het risico op fataal hemofagocytair syndroom (HPS) bij fingolimod (Gilenya).

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Screen op hepatitis B voor start rituximab

Patiënten die starten met rituximab (MabThera) moeten vooraf gescreend worden op het hepatitis B-virus.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Morning-afterpil minder werkzaam

De morning-afterpil met levonorgestrel (Norlevo) werkt mogelijk onvoldoende bij vrouwen die meer dan 75 kilo wegen.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

COPD: start bètablokker na MI

Bètablokkers na een myocardinfarct (MI) vergroten de overlevingskans bij patiënten met COPD.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Oxycodon effectief bij RLS

Oxycodon/naloxon met verlengde afgifte is effectief bij patiënten met een ernstige vorm van het restlesslegssyndroom (RLS) die onvoldoende baat hebben bij de huidige therapie.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Risico’s aan combinatie RAS-remmers

Losartan in combinatie met lisinopril verhoogt bij diabeten met proteïnurie het risico op hyperkaliëmie en acute nierschade.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Intensievere aanpak GIOP nodig

Apotheekinterventies leidden tot meer voorschriften bisfosfonaten bij mannen en ouderen boven de 70 jaar, die in aanmerking kwamen voor glucocorticosteroïdegeïnduceerde-osteoporoseprofylaxe (GIOP). Dat tonen onderzoekers van de Universiteit Utrecht aan in een gerandomiseerde gecontroleerde studie.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013

Groeiende zorgen over veiligheid anestheticum

De zorgen rondom de veiligheid van het anestheticum etomidaat groeien. Patiënten die dit middel bij chirurgie krijgen toegediend hebben een verhoogd risico op cardiovasculaire problemen en sterfte.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 19-12-2013

KNMP: rol apotheker ook in Euthanasiewet

Brief naar minister Schippers in aanloop Kamerdebat

De KNMP vraagt minister Schippers van Volksgezondheid om de rol van de apotheker te verankeren in de Euthanasiewet. Daarmee zou ze de wet laten aansluiten bij de gezamenlijke richtlijn van de KNMG en de KNMP en bij de standaarden van de wet BIG en de WGBO. Ook pleit de KNMP ervoor een apotheker toe te voegen aan de toetsingscommissies om de farmacologische kennis te waarborgen bij hun besluiten.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 12-12-2013 2 reacties

Drone bezorgt medicatie

Die Deutsche Post test deze week in Bonn een drone die geneesmiddelen transporteert van een apotheek naar een logistiek bedrijf. Dat meldt de Duitse website Apotheke Adhoc.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 10-12-2013

Noodtasje voor bijnierpatiënten

De helft van de bijnierpatiënten is niet voldoende voorbereid op een addisoncrisis. Daarom introduceert Bijniervereniging NVACP een gratis tasje voor noodmedicatie en instructies hoe omstanders in geval van nood moeten handelen.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 09-12-2013

Huisartsen halen afgesproken besparing medicatie niet

Huisartsen slagen er dit jaar niet in om voor € 50 miljoen te besparen door doelmatiger geneesmiddelen voor te schrijven. Ze realiseerden een besparing van € 26,6 miljoen, waardoor ze hun doelstelling uit het convenant tussen het ministerie van VWS en huisartsenorganisatie LHV niet halen. VWS-minister Schippers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze nu gaat korten op de tarieven van 2014.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 09-12-2013

Einde marktwerking voor dienstapotheken

Dienstapotheek en zorgverzekeraar bepalen tarief lokaal

Het non-concurrentieel verklaren van dienstapotheken moet de continuïteit van farmaceutische spoedzorg veiligstellen. En voor elke dienstapotheek zal vooraf het adherentiegebied worden vastgesteld. Dat adviseren de Stichting Dienstapotheken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De KNMP steunt deze oplossing maar heeft nog veel vragen bij de uitwerking.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013

Onderzoek overheveling

In opdracht van het ministerie van VWS zoekt onderzoeksbureau Significant uit wat de gevolgen zijn van de overheveling van geneesmiddelen. Hiervoor worden de komende weken in elk van de ongeveer dertig deelnemende ziekenhuizen zo’n 65 patiënten geïncludeerd die zo’n middel gebruiken.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013

Souvenaid zinloos bij matige alzheimer

Souvenaid, een medische voeding bedoeld om de ziekte van Alzheimer af te remmen, is niet effectief bij mensen met een milde tot matige ernstige vorm van deze aandoening. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

PW Magazine 50, jaar 2013 - 05-12-2013

Document acties

Back to top