Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaker psychofarmaca na kanker

PW07 - 15-02-2018
Kinderen en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd, krijgen vaker anxiolytica en hypnotica voorgeschreven.
Vaker psychofarmaca na kanker

In een cohortstudie van 5341 patiënten onder 25 jaar bij wie in 1965-2000 de diagnose kanker was gesteld, was de prescriptie van anxiolytica 16,9 per duizend persoonsjaren tegen 11,8 bij 16.023 controles (hazard ratio [HR] 1,41; 95%-BI 1,29-1,54); voor hypnotica was dat 20,8 tegen 14,3 per duizend persoonsjaren (HR 1,44; 95%-BI 1,32-1,56). [Johannsdottir et al. Pediatr Blood Cancer. 2018;65(2).]

Document acties

Back to top