Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vericiguat vergoed voor patiënt met ernstig hartfalen

22-05-2023
Vericiguat (Verquvo), voor gebruik bij bepaalde patiënten met een ernstige vorm van hartfalen, kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Vericiguat vergoed voor patiënt met ernstig hartfalen

Vericiguat is geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie, die gestabiliseerd zijn na een recente verslechtering van hartfalen waarvoor een intraveneuze behandeling nodig was.

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) oordeelde in februari 2022 dat vericiguat bij de geregistreerde indicatie geen meerwaarde heeft als toevoeging aan de standaardbehandeling. Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens oordeelt ZIN dat het geneesmiddel kan worden opgenomen in het GVS.

Voorwaarden vergoeding

Het zorginstituut adviseert vericiguat op te nemen op Bijlage 1B van het GVS voor een volwassen verzekerde met symptomatische (NYHA II-IV) chronisch hartfalen en een verminderde ejectiefractie (LVEF ≤ 40%) met een NT-proBNP-waarde van ≤ 5314 pg/ml, die niet toereikend wordt behandeld met een combinatietherapie van een ACE-remmer of angiotensine II receptorblokker (ARB) of sacubitril/valsartan, een bètablokker en een aldosteronantagonist én die geen SGLT2-remmer gebruikt.

Document acties

Back to top