Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe cao voor medewerkers apotheek van kracht

Structureel 2% meer loon voor personeel

PW03 - 10-01-2019
Het onderhandelingsakkoord voor medewerkers in de openbare apotheek, dat eind vorig jaar is afgesloten, is omgezet in een nieuwe Cao Apotheken. Dat hebben de cao-partijen bekendgemaakt na het raadplegen van hun achterban.
Nieuwe cao voor medewerkers apotheek van kracht

De werkgeversorganisaties Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de vakbonden FNV en CNV hebben de nieuwe cao afgesloten voor de periode van 1 mei 2017 tot 1 mei 2019.

Medewerkers in de openbare apotheek – met uitzondering van apothekers – ontvangen een structurele loonsverhoging van 2% op 1 april 2019 en de eenmalige uitkering van 1,5% over het bruto jaarsalaris 2018 – voor werknemers die in april 2019 in dienst zijn bij een werkgever die valt onder de Cao Apotheken.

Verder zijn de cao-partijen overeengekomen dat werkgevers bij ziekte over de eerste 26 weken het loon aanvullen tot 100%; over de tweede 26 weken tot 90%; bij de derde 26 weken tot 80% en bij het vierde en laatste tijdvak van 26 weken tot 70%.

De pensioenopbouw van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) zal per 1 januari 2020 wijzigen met een aantal tijdelijke maatregelen om de stijging van de pensioenpremie te beperken.

Ook hebben werkgevers en werknemers afgesproken de stagevergoedingen te verhogen met enkele euro’s per dag. Verder komen de registratiekosten voor de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie beroepsbeoefenaren in de Zorg (Kabiz) niet voor rekening van de apotheekmedewerkers; die worden vergoed via de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

Volgens de cao-partijen is werkdruk in de apotheek nog altijd een serieus onderwerp. Daarom zal een delegatie van werkgevers en werknemers zich op basis van de beschikbare onderzoeken gaan buigen over mogelijke maatregelen.

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: CNV, FNV, Cao Apotheken, VZA, Cao, ASKA
Back to top