Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Stop met infusie hydroxyethylzetmeel

PW04 - 18-01-2018
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) wil de handelsvergunning voor infusieoplossingen van hydroxyethylzetmeel schorsen in de gehele Europese Unie.
Stop met infusie hydroxyethylzetmeel

De PRAC startte een herbeoordeling omdat uit twee onderzoeken is gebleken dat geneesmiddelen met hydroxyethylzetmeel nog steeds worden gebruikt bij patiënten in kritieke toestand en patiënten met sepsis en nierbeschadiging. Dit gebeurde ondanks beperkingen die in 2013 zijn ingevoerd om de kans op nierproblemen en overlijden te verkleinen.

Document acties

Back to top