Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaccinatiebereidheid groot onder apothekers

22-12-2020
Ruim 85% van de apothekers in Nederland wil zich laten vaccineren met een COVID-19-vaccin zodra dit mogelijk is. Van de apotheekmedewerkers zegt twee derde dit van plan te zijn. Dit blijkt uit een enquête van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.
Vaccinatiebereidheid groot onder apothekers

De peiling is uitgevoerd onder meer dan 800 apotheekmedewerkers in zowel de openbare als ziekenhuisapotheek. Het betreft 268 apothekers, 410 assistenten en 150 overige medewerkers. Van alle ondervraagden is twee derde (67%) zeker van plan zich te laten inenten met een COVID-19-vaccin. Zo’n 21% weet het nog niet zeker en 12% wil zich op dit moment niet laten vaccineren. Apotheekmedewerkers in ziekenhuizen zijn iets vaker van plan zich te laten vaccineren (75%) dan die van openbare apotheken (67%). Onder apothekers blijkt de bereidheid tot vaccinatie met 85% het grootst, gevolgd door apothekersassistenten (58%).

Apothekers geven vaker aan vertrouwen te hebben in de veiligheid en effectiviteit van een vaccin, terwijl assistenten zich vaker zorgen maken over langetermijneffecten en zeggen nog te weinig informatie te hebben. De bereidheid van apothekers lijkt daarmee vergelijkbaar met die van artsen, terwijl apothekersassistenten meer bereid lijken dan verpleegkundigen.

Voorbeeldfunctie

Degenen die wel gevaccineerd willen worden zeggen dit vooral te doen om bij te dragen aan groepsimmuniteit (86%). Een aantal respondenten benoemt daarbij expliciet hun voorbeeldfunctie en de morele verplichting van zorgmedewerkers om te voorkomen dat (kwetsbare) patiënten besmet worden. Een andere belangrijke reden om ingeënt te willen worden is de overtuiging dat het vaccin veilig en effectief is (66%). Degenen die zeggen dat ze niet van plan zijn zich te laten vaccineren of nog twijfels hebben geven als belangrijkste reden onduidelijkheid over de langetermijnveiligheid (77%).

Het overgrote deel (70%) van de apotheekmedewerkers die zelf positief staan tegenover vaccinatie geven aan dat ze iedereen die opgeroepen wordt zich te vaccineren adviseren dat ook te doen. Degenen die zelf nog twijfelen over vaccinatie, of zelf nog niet gevaccineerd willen worden, geven liever geen advies over vaccinatie aan anderen (70%).

Vertrouwen

Enkele quotes van deelnemers aan de peiling: "Als apotheker laat ik graag zien dat ik vertrouwen heb in onze registratieprocedures en draag ik dat graag uit"; “Graag zo snel mogelijk om goede zorg te kunnen blijven verlenen" ;"Ik ben zwanger en vaccineer mij liever na de bevalling" ;"Dat hopelijk niet alleen bij de apotheek maar in heel Nederland de ernst van het virus ingezien wordt en mensen niet alleen aan zichzelf denken maar juist aan anderen en zich daarom allemaal WEL laten vaccineren”; " Medewerkers in de zorg hebben een morele verplichting zorg te dragen voor het voorkomen van overdragen van ziektes aan patiënten"; "Ik moedig iedereen absoluut aan dit te doen, maar uiteindelijk ligt de beslissing bij het individu."

 

Document acties

Reacties

04-01-2021 16:27
J.C. Kortekaas (129520) zegt:

Ernst Kuipers noemt apothekersassistenten cruciaal voor het toebereiden van het Pfizer-vaccin.

https://nos.nl/artikel/2363023-woensdag-begin-met-vaccinaties-medewerkers-ziekenhuizen-en-verpleeghuizen.html

Back to top