Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG zet intramurale data in tegen tekorten

PW4 - 23-01-2017
Om een beter inzicht te krijgen in geneesmiddeltekorten, krijgt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) inzage in de gegevens over het voorschrijven in zeven Santeon-ziekenhuizen. Op termijn wil het CBG meer data uitwisselen met de ziekenhuizen over gebruik van geneesmiddelen.
CBG zet intramurale data in tegen tekorten

Ongeveer 13% van de Nederlandse patiënten krijgt een behandeling in de Santeon-ziekenhuizen. Door deze grote aantallen patiënten kan Santeon volgens het CBG valide uitspraken doen over gebruik en belang van geneesmiddelen in deze ziekenhuizen.

Met het Meldpunt geneesmiddeltekorten brengt het CBG samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg problemen met tekorten in kaart. De Santeon Farmadatabase helpt bij het inschatten van de impact in de tweede lijn. Ook probeert het college hiermee de gevolgen van tekorten te verminderen, vertelt CBG-persvoorlichter Maaike Lange: “We willen weten wat het gebruik is in de tweede lijn en wat het betekent als een geneesmiddel uitvalt. Soms zijn er goede alternatieven beschikbaar, waardoor de gevolgen voor de patiënt beperkt blijven.”

Over tekorten in de eerste lijn heeft het CBG regelmatig contact met de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en het Nivel.

Ook gaat het CBG de Santeon-cijfers gebruiken bij het beoordelen en bewaken van geneesmiddelen. “Als we een verzoek krijgen van een fabrikant om een geneesmiddel te schrappen, kunnen we daarvan beter de gevolgen inschatten”, aldus Lange.

De Santeon Farmadatabase is ontwikkeld in 2013 en bevat gegevens vanaf 2010. Per patiënt worden anoniem alle recepten, diagnoses en behandeluitkomsten vastgelegd. Doordat de zeven ziekenhuizen dat op dezelfde manier doen, ontstaat er zicht op de meest efficiënte farmacotherapie.

Volgens Santeon-ziekenhuisapothekers Ewoudt van de Garde en René van Hulst, die de Farmadatabase hebben ontwikkeld, is deze uniek in de tweede lijn.

Document acties

Back to top