Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nivel: behoefte aan informatie over zelfzorg is niet groot

PW5 - 23-01-2023
Twee derde van de kopers van zelfzorggeneesmiddelen ontvangt geen mondelinge informatie over het gebruik ervan. Zij geven aan er ook geen behoefte aan te hebben; de meerderheid leest wel de bijsluiter om aan informatie te komen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Nivel: behoefte aan informatie over zelfzorg is niet groot

De meeste mensen die zelfzorggeneesmiddelen hebben gebruikt in het afgelopen jaar kochten die bij de drogist (58%). Bijna een kwart (24%) wisselt de plek van aankoop af, 9% gaat naar de apotheek en 6% naar de supermarkt, blijkt uit de antwoorden van ruim zevenhonderd leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Bij de laatste aankoop kreeg 66% geen informatie over het zelfzorgmiddel, en had hieraan ook geen behoefte. Slechts 2% kreeg geen informatie, maar had daaraan wel behoefte. Aan drie op de tien respondenten gaf de medewerker zelf informatie, terwijl een kleine 3% er zelf om moest vragen.

Bijna driekwart (73%) van de panelleden die informatie kregen, vond deze betrouwbaar tot zeer betrouwbaar. De belangrijkste reden waarom mensen de informatie niet betrouwbaar vonden, waren dat zij het personeel niet deskundig vonden (42%) of omdat er geen verwijzing was naar aanvullende informatie (31%).

Bijsluiter

De informatiebehoefte over het gebruik van het zelfzorgmiddel kan, volgens Nivel, laag zijn omdat mensen varen op de bijsluiter. Van alle respondenten die zelfzorgmiddelen kochten in het afgelopen jaar, leest 55% de bijsluiter wanneer ze een middel voor het eerst gebruiken. Zo’n 12% van hen leest de bijsluiter voor elk gebruik en 26% doet dat af en toe. Slechts 7% leest de bijsluiter nooit. 75% gebruikt de bijsluiter om te lezen hoe ze het medicijn moeten gebruiken en wat de bijwerkingen kunnen zijn.

Meer dan de helft van de mensen (59%) laat informatie uit de bijsluiter meewegen bij het beslissen over de duur van het gebruik van het geneesmiddel. Vier op de tien (42%) geeft aan dat hun eigen inzicht een rol speelt bij de duur van het gebruik. Van de respondenten geeft 30% aan bij het besluit over de gebruiksduur het advies te volgen van de arts, 19% de apotheker en 9% de drogist.

Kort gebruik

De meerderheid van de consumenten en patiënten gebruikt bijna alle soorten zelfzorggeneesmiddelen korter van een week. Uitzondering hierop zijn de middelen voor de huid, die worden door iets meer dan de helft langer dan een week gebruikt, een derde gebruik het langer dan twee weken.

Verder geven respondenten aan maagzuurremmers (27%) en neussprays (12%) langer te gebruiken dan in de bijsluiter staat, dit gaat zowel om geneesmiddelen als warenwetmiddelen. Een derde gebruikt kruidengeneesmiddelen of zelfzorgmedicijnen tegen huidaandoeningen langer dan twee weken.

Paracetamol

Volgens Nivel is paracetamol veruit het meest gebruikte zelfzorgmiddel: slechts een op de twintig binnen deze groep zegt nooit paracetamol te gebruiken. Zes op de tien die zelfzorgmiddelen gebruiken, slikt meerdere keren per jaar paracetamol, en 17% doet dat meerdere keren per maand.

Ook middelen tegen hoest worden relatief veel gebruikt, waarbij neusspray minder vaak wordt gebruikt dan andere middelen. Een derde van de mensen die zelfzorgmiddelen toepassen, gebruikt minimaal een keer per jaar een middel voor huidklachten, voor maagzuurremmers is dat een kwart. Andere middelen voor het maagdarmstelsel, zoals laxeermiddelen, worden minder vaak gebruikt.

Document acties

gearchiveerd onder: NIVEL, zelfzorg
Back to top