Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Slechte verdeling nieuwe huisartsen over Nederland

PW11 - 05-03-2020
De instroom van nieuwe huisartsen en hun vestigingsvoorkeuren zijn ongelijk verdeeld over Nederland, waardoor in regio’s buiten de Randstad tekorten aan huisartsen kunnen ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.
Slechte verdeling nieuwe huisartsen over Nederland

Regionale knelpunten ontstaan doordat jonge huisartsen in het begin van hun loopbaan werken in de regio waar zij hun opleiding hebben gevolgd, en de nieuwe generatie werkt het liefst in de Randstad.

Uit de enquête onder 1100 alumni blijkt verder dat relatief een klein aandeel kiest voor Twente, Flevoland, Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek. Hetzelfde geldt voor een aantal regio’s in Brabant. Van de pas afgestudeerde huisartsen geeft 16,3% aan in Utrecht te willen werken, waarmee dit de populairste regio is. Flevoland is het minst populair met 2,4%.

Daarnaast blijkt dat in de minder populaire regio’s ook een relatief hoge uitstroom aan huisartsencapaciteit kan worden verwacht. Dit brengt vooral de regio’s buiten de Randstad in een relatief ongunstige arbeidsmarktpositie, aldus Nivel.

Of de instroom van nieuwe huisartsen in alle regio’s voldoende zal zijn om de uitstroom van (oudere) huisartsen te compenseren zal ook afhangen van het feit of jonge huisartsen hun vestigingsvoorkeuren kunnen realiseren.

Verder blijkt uit eerder onderzoek van Nivel dat in gebieden buiten de Randstad de vraag naar huisartsenzorg relatief snel toeneemt.

Document acties

Back to top