Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Problematische ontwerpaspecten

PW5 - 02-02-2017
45 gebruiksproblemen en 113 gebruiksfouten kwamen naar voren toen 59 ouderen in semigestructureerde interviews werd gevraagd naar praktische problemen met hun geneesmiddelen.
Problematische ontwerpaspecten

Notenboom et al. gingen na welke ontwerpeigenschappen lastig zijn bij geneesmiddelengebruik. Gebruiksproblemen werden vooral veroorzaakt door afmetingen (30%) en oppervlakte-eigenschappen (19%), gebruiksfouten vooral door de kracht die nodig was om middelen uit blisters te drukken (22%) en door verzegelde verpakkingen (12%). [Int J Pharm. 2017;517(1-2):128-34.]

Document acties

Back to top