Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aantal behandelingen ziekenhuizen weer op niveau

PW14 - 31-03-2023
Het aantal behandelingen in ziekenhuizen ligt weer op het niveau van voor de coronapandemie: 62% van de ziekenhuizen levert volledig planbare zorg. Punt van zorg blijft wel het langdurig ziekteverzuim in alle zorgsectoren. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Aantal behandelingen ziekenhuizen weer op niveau

Ziekenhuizen schalen de zorg licht op en het aantal patiënten dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis is licht gedaald. Van de ziekenhuizen die weer volledig planbare zorg bieden, levert 96% de zorg binnen de norm van zes weken, concludeert de zorgautoriteit op basis van de monitor Toegankelijkheid van Zorg van maart.

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) staat, volgens de NZa, nog altijd onder druk. De wachttijden en -lijsten in deze sector zijn al geruime tijd te lang, maar in maart is er wel een lichte daling te zien in de wachttijden voor zowel instellingen als vrijgevestigden die ggz aanbieden.

Het ziekteverzuim is in alle zorgsectoren ongeveer gelijk gebleven, maar nog steeds erg hoog. Volgens de zorgautoriteit blijft dit een zorgelijke ontwikkeling.

Document acties

Back to top