Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa roept op tot discussie over dure medicijnen

PW8 - 19-02-2021
Om de stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen te beteugelen, zijn ingrijpende wijzigen van het overheidsbeleid noodzakelijk. Beoordeel de prijs veel eerder, net als de werkzaamheid en veiligheid van een geneesmiddel, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een opiniestuk.
NZa roept op tot discussie over dure medicijnen

Pas als dure intramurale gepatenteerde geneesmiddelen op de markt komen, wordt de prijs duidelijk. Dan is het te laat om nog effectieve onderhandelingen te voeren, stelt de zorgautoriteit, die met deze opinie het debat over hoge prijzen en stijgende uitgaven aan geneesmiddelen een wending wil geven.

De NZa vraagt zich af of het niet logischer is geneesmiddelen pas tot de markt toe te laten nadat die zijn beoordeeld op alle criteria, inclusief de prijs. Die speelt nu geen relevante rol voor de overheid bij de toelating tot de markt, aldus de NZa.

Verder schrijft de zorgautoriteit dat de overheid te veel verantwoordelijkheid legt bij zorgverzekeraars en ziekenhuizen om de uitgaven te remmen. Terwijl deze partijen die rol onvoldoende kunnen waarmaken.

Herbezinning

Om dure geneesmiddelen betaalbaar te houden, is meer nodig dat het nemen van maatregelen binnen de huidige verdeling van taken, betoogt de NZa. Het vraagt een herbezinning op de inrichting van de gehele geneesmiddelenketen, en de taken en bevoegdheden hierin van registratieautoriteiten, het Zorginstituut en toezichthouders, waaronder de NZa zelf. De zorgautoriteit roept de centrale overheid op hierin de regie te nemen.

Document acties

gearchiveerd onder: discussie, NZa, dure medicijnen
Back to top