Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Groei aantal leveringsproblemen medicijnen ‘afgevlakt’

PW8 - 18-02-2021
Het aantal medicijnen waarvoor verwachte leveringsproblemen zijn gemeld is in 2020 met 6% gegroeid ten opzichte van 2019. Aanzienlijk minder dan de toename in de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Groei aantal leveringsproblemen medicijnen ‘afgevlakt’

Vorig jaar kwamen 3723 meldingen binnen van leveringsproblemen, die gingen over 2079 verschillende geneesmiddelen. In 2019 ging het om meldingen voor 1965 verschillende geneesmiddelen.

Een melding betekent niet dat er daadwerkelijk een tekort is of ontstaat, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op zijn website. Voor bijna alle leveringsproblemen (99%) was in 2020 uiteindelijk een alternatief beschikbaar voor de patiënt. Dit levert wel extra werk op voor apothekers, benadrukt het CBG, en het wisselen kan in sommige gevallen vervelend zijn voor patiënten.

Bedrijven zijn verplicht een verwacht leveringsprobleem tijdig te melden, zodat CBG en IGJ bijtijds naar alternatieven kunnen zoeken.

Oorzaken leveringsproblemen

48% van de leveringsproblemen kwam door vertraging in de productie of kwaliteitscontrole van een geneesmiddel; bedrijven noemden dit in de voorgaande jaren ook als voornaamste reden. Ook ontstonden problemen door een toegenomen vraag (28%), die veelal komt door een leveringsprobleem van een vergelijkbaar middel bij een of meerdere andere bedrijven. Andere oorzaken zijn: problemen met planning of distributie (17%) en vertraging in de productie of vrijgifte van de grondstof (4%).

Het aantal geneesmiddelen waarvoor bedrijven definitief de handel hebben stopgezet, is volgens het meldpunt stabiel gebleven (292) ten opzichte van 2019 (325). Bij het merendeel van deze meldingen (85%) was sprake van een bedrijfseconomische reden. In 2019 was dat bij 88% van de meldingen de reden, in 2018 bij 99%.

Buitenlandse verpakking

Bij het zoeken naar een alternatief met dezelfde werkzame stof moesten CBG en IGJ in een aantal gevallen uitwijken naar het buitenland. IGJ heeft 45 keer toestemming gegeven hetzelfde geneesmiddel tijdelijk met een buitenlandse verpakking te leveren. Voor 52 medicijnen is er toestemming gegeven aan fabrikanten, groothandelaren en apothekers een vergelijkbaar middel uit het buitenland te halen.

Soms kan een langdurig tekort worden opgevangen door registratie van een nieuw geneesmiddel. Dat is vorig jaar drie keer gebeurd. In enkele gevallen is een tekort opgevangen door apotheekbereidingen.

 

 

Document acties

Back to top