Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Erasmus MC werkt intensiever samen met ziekenhuis Curaçao

PW1en2 - 14-01-2022
De ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC sluit binnenkort een contract af met het Curaçao Medical Center voor het professionaliseren van de farmaceutische zorg. Het afgelopen jaar waren tien Rotterdamse apothekers en een apothekersassistent op Curaçao om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Deze intensieve samenwerking is uniek voor Nederland.
Erasmus MC werkt intensiever samen met ziekenhuis Curaçao

Het Curaçao Medical Center, waar de Rotterdamse ziekenhuisapothekers onder meer het beheer en gebruik van cytostatica zullen professionaliseren.

Doel is de werkwijze binnen de apotheek van het Curaçao Medical Center (CMC) de komende jaren te moderniseren, zegt Hugo van der Kuy, hoofd van de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC en coördinator van het samenwerkingsverband. “Het CMC is een volledig nieuw ziekenhuis. Dat is wat je aan de buitenkant ziet.

Maar de werkprocessen binnen zijn nog niet heel erg modern. Wij hebben ons tot doel gesteld daarin te investeren. De acute COVID-hulp maakt langzaamaan plaats voor structurele ondersteuning.”

Acute hulp

Vorig jaar april stuurde het Erasmus MC met spoed een ziekenhuisapotheker en apothekersassistent naar het CMC om te helpen bij de zorgcrisis die was ontstaan door het snel oplopend aantal coronapatiënten. De stap volgde op een emotionele oproep van ziekenhuisapotheker Zohreh Safipour die liet weten dat de situatie op het eiland totaal uit de hand liep en dringend hulp nodig was.

“Dat eerste team heeft echt het verschil kunnen maken”, zegt Van der Kuy. “Ziekenhuisapotheker Laurent Favié vervulde vooral een belangrijke rol op de ic, want binnen het CMC waren ze niet gewend dat alle ic-bedden alle dagen van de week bezet waren.” De apothekersassistent was met name onmisbaar bij het voor toediening gereed maken van geneesmiddelen, zes dagen per week.

Ook Safipour is zeer te spreken over de geboden hulp. “Zonder ic-specialist Laurent Favié, die toezicht hield op het voorschrijven en de medicatiebewaking, hadden we het in de beginperiode maar moeilijk gered.”

Favié bleef zeven weken, de assistent zes. Zij werden opgevolgd door in totaal negen andere ziekenhuisapothekers van het Erasmus MC die elkaar steeds na een maand afwisselden op het Caribische eiland. “Mooi om te zien dat ook een collega die al 25 jaar in onze apotheek werkt zich vrijwillig aanmeldde om naar Curaçao te gaan en heel enthousiast terugkwam. Zij vond het erg leerzaam en wil dit jaar opnieuw gaan”, aldus Van der Kuy, die zelf vier keer naar de Caraïben afreisde.

Cytostatica

Het contract dat binnenkort wordt afgesloten met het CMC houdt in dat Rotterdamse ziekenhuisapothekers met name het beheer en gebruik van medische gassen en cytostatica zullen professionaliseren. Daarbij speelt ziekenhuisinformatiesysteem HIX een cruciale rol. Voorschrijven, controles uitvoeren, etiketten uitprinten; in Nederland is het volgens Van der Kuy al twintig jaar de normaalste zaak van de wereld dat dat elektronisch gebeurt, maar niet op Curaçao.

Safipour: “Ziekenhuisapothekers op Curaçao zijn generalisten, de Erasmus-collega’s zijn specialisten. Zij kunnen ons heel efficiënt in korte tijd alle ins en outs van een werkproces laten zien. Daar zijn we heel blij mee.”

Van der Kuy’s droom is dat in het CMC binnen drie, vier jaar de farmaceutische zorg op hetzelfde niveau is als in Nederland. Ook na implementatie van de moderne werkprocessen blijft het Erasmus MC daarom ondersteuning bieden aan het CMC. “Dat wij zo nauw samenwerken met specifiek één ziekenhuis in de Caraïben, het als het ware hebben geadopteerd, is uniek voor Nederland.” 

Document acties

Back to top