Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheekbereiding van weesgeneesmiddelen op een rij

PW08 - 22-02-2018
Als weesgeneesmiddelen (tijdelijk) niet in de handel zijn, is bereiding een taak voor de apotheek. Dooms en Carvalho doorzochten wereldwijd online-naslagwerken voor apotheekbereidingen en vonden in zeventien van deze bronnen (waaronder het FNA) meer dan zestig gevalideerde bereidingsvoorschriften die voorzien in de behoeften van patiënten met zeldzame ziekten.
Apotheekbereiding van weesgeneesmiddelen op een rij

De auteurs benadrukken het belang van volledige documentatie van het bereidingsproces, met name analysecertificaten van alle ingrediënten. Stoffen met een farmacopeemonografie kunnen altijd geanalyseerd worden. In andere gevallen moeten gevalideerde methoden de chemische, farmaceutische en microbiologische kwaliteit aantonen. Ter wille van de harmonisatie zouden medicatieopdrachten voor apotheekbereiding van weesgeneesmiddelen het te gebruiken formularium moeten vermelden.

Kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van apotheekbereidingen zijn niet vastgesteld in klinisch onderzoek. De EU vangt dat gemis op met wettelijke vereisten voor apotheekbereidingen. Aanvullende nationale voorschriften belemmeren echter de harmonisatie. Collegiale bereiding is in sommige landen toegestaan, in andere niet of alleen voor bepaalde categorieën. In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en de Verenigde Staten zijn er apotheken die zich speciaal toeleggen op magistrale bereiding. Ook zijn er nationale en internationale verenigingen die professionele apotheekbereiding bevorderen.

Lijders aan weesziekten zijn nogal eens aangewezen op individuele bereiding. Weliswaar zijn in de EU 144 weesgeneesmiddelen toegelaten op grond van het criterium dat ze “een klinisch relevant voordeel of een belangrijke bijdrage tot de zorg voor patiënten” bieden. Toch zijn de geregistreerde producten soms ongeschikt voor een bepaald individu omdat toedieningsvorm, sterkte, overgevoeligheid, smaak enzovoort de toepassing belemmeren. En soms zijn deze producten (tijdelijk) niet meer (voldoende) verkrijgbaar. [Orphanet J Rare Dis. 2018;13(1):1.]

Document acties

Back to top